Υπηρεσίες

line

ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ

Η Βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ για την εξυπηρέτηση των χρηστών της, με δεδομένο ότι το υλικό της δε δανείζεται, διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης, το οποίο λειτουργεί με μαγνητική κάρτα.

Διατίθενται μαγνητικές κάρτες των 100 σελίδων, προς τρία (3) ευρώ η καθεμιά. Τις κάρτες προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από το Ταμείο του Νοσοκομείου.

ΔΙΑΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΩΝ

Για τα άρθρα που δεν εντοπίζονται στη συλλογή της Βιβλιοθήκης (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό) - αλλά αιτούνται, ωστόσο, από το κοινό - υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας τους από άλλες βιβλιοθήκες του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, μέσω του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ), το οποίο υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μέλος του οποίου είναι και η Βιβλιοθήκη του ΑΧΕΠΑ.

Η ταχύτητα εξυπηρέτησης εξαρτάται από τον τρόπο επιλογής αποστολής του άρθρου (ταχυδρομείο, fax, e-mail).

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Κατάλογος Τιμών - Χρόνων Αποστολής

Βιβλιοθήκη
(Supplier Library)

ΑΠΛH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Standard Service)

ΕΠΕΙΓOΥΣΑ ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΑ
(Rush Service)

British Library Doc. Supply Centre
(BLDSC)
(όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

€16,00 / άρθρο, όριο 30 σελίδες
Χρόνος αποστολής :
2-3 ημέρες

€30,00 / άρθρο,
όριο 30 σελίδες
Χρόνος αποστολής:
1 ημέρα

SUBITO
(Γερμανικές Βιβλιοθήκες)
(όλα τα γνωστικά αντικείμενα)

€7,14 ή €11,76
Χρόνος αποστολής :
2-3 ημέρες

 

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΠΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σελίδες

Αποστολή (ELTA - Courier)

Σελίδες

Fax εντός/εκτός πόλης

1-20

2,00

1-4

2,65

21-50

3,00

5-10

3,80

51-100

5,00

11-20

5,45

101-150

8,00

 

 

151-200

10,00

 

 

200 και άνω

15,00