Αρμοδιότητες

line

Τομέας ελέγχου πολιτικής ποιότητας και έρευνας

 1. Διοικητικές Διαδικασίες - Γραφειοκρατία- Έντυπα
 2. Δείκτες Ποιοτικής Αξιολόγησης Διοίκησης - Διαχείρισης του Νοσοκομείου και των Παρεχομένων Υπηρεσιών
 3. Εσωτερικοί Έλεγχοι εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας στο Νοσοκομείο
 4. Υγιεινή και Ασφάλεια εργαζομένων και νοσηλευομένων
 5. Έλεγχος διαχείρισης Αποβλήτων του Νοσοκομείου & Προστασία Περιβάλλοντος
 6. Βελτίωση χώρων εργασίας
 7. Ασφάλεια Πληροφοριών Νοσοκομείου
 8. Ερωτηματολόγια-Έρευνα Ικανοποίησης χρηστών Υπηρεσιών Υγείας
 9. Συνεργασία και Επικοινωνία με Κοινωνικές Ομάδες
 10. Πιστοποίηση, Διαπίστευση σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα
 11. Εφαρμογές Εργαλείων Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 12. Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης
 13. PATH
 14. Πρόγραμμα "Ασφαλής χειρουργική σώζει ζωές"
 15. Παρακολούθηση Αρχείου εγκεκριμένων κλινικών δοκιμών-ερευνητικών πρωτοκόλλων σε συνεργασία με τη Ιατρική Υπηρεσία

Εκδηλώσεις, συνέδρια

 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HOPE 2014