1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τεχνικές Προδιαγραφές για τη διενέργεια διαγωνισμού προμήθειας ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (CPV 33111721-1, 33112000-8, 33111000-1) YΠΟΕΡΓΟ 3 - MIS 5070786 – ΕΣΠΑ 2014-2020

line

21/09/2021