ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΑΝΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟΥ 11)

line

24/11/2021