Πρώτος επαναληπτικός δημόσιος, ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την εφάπαξ προμήθεια δυο (2) επιτοίχιων οθονών για online άμεση λήψη εξετάσεων (CPV 30231300-0 Οθόνες απεικόνισης ) για την Α’ Καρδιοθωρακοχειρουργική Κλινική

line

28/05/2024