ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ"

line

20/06/2024