ΔΙΑΚ 65/2021 Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - ΕΣΠΑ 2014-2020

line

29/10/2021