ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77-2021

line

22/12/2021

«Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της  καρδιολογικής κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ»