Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμό κάτω των ορίων για την αναβάθμιση της τράπεζας οφθαλμών του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

23/06/2022