Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ - Πρόσκληση 1/2021 για απευθείας αγορά υγειονομικού υλικού, ατομικών μέτρων προστασίας και φαρμάκων με σκοπό την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

line

15/01/2021

1/2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για έκτακτη και επείγουσα προμήθεια εξοπλισμού μέσων ατομικής προστασίας αποφυγής και περιορισμού της διάδωσης κορωνοϊού