ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021 ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (MDA)

line

16/02/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 12/2021 ΕΦΑΠΑΞ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  ΕΝΟΣ (1) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ MDA ΤΗΣ Β΄ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΉΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ