ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2021 ΕΦΑΠΑΞ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (MDA)

line

18/02/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12/2021 ΕΦΑΠΑΞ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ (1) ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ (MDA)

Διευκρίνηση προς τους ενδιαφερόμενους, σχετικά με τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού ΕΦΑΠΑΞ προμήθειας ενός (1) μηχανήματος υπερήχων στην μονάδα Νευρομυικών Νοσημάτων MDA της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκομείου (CPV 33112100-9 Υπερηχοκαρδιογράφος)