ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΗΞΗΣ 4ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” (CPV 33170000-2 Αναισθησία και Ανάνηψη) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ

line

19/10/2023

ΛΗΞΗ 4ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ”

Σας γνωρίζουμε ότι η διαβούλευση για την προμήθεια του είδους “ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ” έληξε. Κατατέθηκαν 14 σχόλια.