ΛΗΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛO ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΑΙΜΑΤΗΡΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΜΟΝΙΤΟΡ»

line

21/12/2020