ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ: ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ C-ARM ΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

line

19/01/2021