ΗΜ 015/2024 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΑ Νο2 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

line

05/06/2024

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 14/06/2024

Οι προσφέροντες κατά τον έλεγχο / αυτοψία θα φέρουν την Βεβαίωση Ενημέρωσης συμπληρωμένη για υπογραφή από την ΔΤΥ.