Πρόσκληση στο 3ο WEBINAR με τίτλο

line

17/09/2023

Αξιότιμοι Συνάδελφοι,

 

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 3ο WEBINAR που διοργανώνει η  Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας - Γραφείο Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 17:00 - 19:00  με τίτλο:"Επιχειρησιακή ετοιμότητα και συνεργασία φορέων ".

Η έννοια της καταστροφής είναι στενά συνυφασμένη με τη σοβαρότητα των συνεπειών ενός αιφνίδιου γεγονότος. Ο όρος μαζικές καταστροφές παραπέμπει σε συμβάντα που σφραγίζουν την ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας με αμετάκλητα αρνητικές επιπτώσεις. 

Οι καταστροφές είτε προερχόμενες από φυσικά αίτια είτε από ανθρωπογενή συμβαίνουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάνοντας απαραίτητη την ανάπτυξη στρατηγικών αντιμετώπισης και διαχείρισης τους.  

Η πληθώρα καταστροφών καθιστά επιβεβλημένη τη συστηματοποίηση των γνώσεων και των ενεργειών των ειδικών και του κράτους για την αντιμετώπιση των πολλαπλών ιατροκοινωνικών προβλημάτων που προκύπτουν μετά από κάθε είδους μαζική καταστροφή.

Η διαχείριση επειγουσών καταστάσεων σε εθνικό επίπεδο υπάγεται σε ένα δίκτυο συνεργασίας φορέων που έχουν ως σκοπό την πρόληψη εκτεταμένων απωλειών σε καταστροφές.

Οι νοσηλευτές ως επιστήμονες υγείας είναι αναπόσπαστο μέρος του υγειονομικού συστήματος. Σε νοσοκομειακό επίπεδο η ετοιμότητα δεν είναι ιδανική και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπο μπροστά στο ηθικό δίλημμα της αυτοπροστασίας ή αυτοθυσίας.

Για τους νοσηλευτές η εξωτερική κρίση συναντά την εσωτερική καθώς βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστάσεις πρωτόγνωρες και επείγουσες .

Τα καθήκοντα τους, η διαλογή των ασθενών και των πόρων εν μέσω μιας καταστροφής θα αναπτυχθούν εντός της επιστημονικής εκδήλωσης.

Στα πλαίσια του 3ο WEBINAR σας παραθέτουμε τις εισηγήσεις - ομιλητές προς ενημέρωσή σας.

 

1.Στρατηγικός σχεδιασμός και διαχείριση κρίσης στο χώρο του Νοσοκομείου.

Μελιοπούλου Μαρία, Νοσηλεύτρια, Υπαρχηγός ΠΣΕΑ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

 

2.Ο ρόλος του ΤΕΠ στη διαχείριση του μαζικού ατυχήματος.

Ζούκα Μαρία, Αναισθησιολόγος - Επειγοντολόγος, Επιμελήτρια  Α΄, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

 

3.Διαχείριση Καρδιοθωρακοχειρουργικών και  Αγγειοχειρουργικών περιστατικών από την περιφέρεια σε τριτοβάθμιο Νοσοκομείο 

Κωστελίδου Αλεξάνδρα, MSc, Ιατρός Υπαίθρου - ΚΕΠΥ Βορείου Ελλάδος

 

4.Διαχείριση Παιδιατρικών περιστατικών & Νεογνών από το ΚΕΠΥ - Βορείου Ελλάδος

Λάλλας  Kωνσταντίνος Ειδικευόμενος Παθολογικής Ογκολογίας, Κλινική Ογκολογίας Α.Π.Θ. Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

 

Συντονισμό παρουσίασης θα απευθύνει η κ. Μαρία Άγγου, MSc, Προϊσταμένη 2ου Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Σχολιασμός  Δρ Παρθενόπη Παντελίδου Προϊσταμένη Διεύθυνσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.

 

Θα απευθύνουν χαιρετισμό:

Μελίνα - Μαρία Δερμεντζοπούλου, Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Δημήτριος Τσαλικάκης, Διοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης

Γεώργιος Μπαλιόζογλου, Πρόεδρος 2ου Π.Τ. & Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Τζίνα Λεπτοκαρίδου - Λακασά Διευθύντρια του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας – ΕΚΑΒ Βορείου Ελλάδος

Παναγιώτης Παντελιάδης, Διοικητής & Πρόεδρος Δ.Σ. Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

 

Επισυναπτόμενα έγγραφα:

- Αφίσα 3ου WEBINAR

- Σας αποστέλλουμε το link Εγγραφής του 3ου WEBINAR  στο https://forms.gle/22UD8ActUGF5fBc38

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για ο,τιδήποτε χρειαστείτε.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντία Κοτσάνη

Γ.Δ.Ν.Υ.- Υπεύθυνη Γραφείου Εκπαίδευσης

Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ

Τηλ επικοινωνίας 2313303987

Επικοινωνία και πληροφορίες σχετικά με το Γρ. Εκπαίδευσης

nurse.edu.ahepa@n3.syzefxis.gov.gr