ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΓΙΑ ΤΗN ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

line

29/01/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
ΓΙΑ ΤΗN ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ