ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ 4.13) ΟΜΑΔΑ Α’ ΟΜΑΔΑ Β’

line

03/11/2023