Εσπερίδα με τίτλο "Ασφαλή και αποτελεσματική μεταγγισιοθεραπεία και την εθελοντική αιμοδοσία"

line

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας επιμόρφωσης του προσωπικού του Νοσοκομείου και του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράμματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, την Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώθηκε απο την Διοίκηση του Νοσοκομείου διαδικτυακή εσπερίδα με τίτλο “Ασφαλή και αποτελεσματική μεταγγισιοθεραπεία και την εθελοντική αιμοδοσία"