Αίτηση χορήγησης Ιατρικών Βεβαιώσεων κ.α. από το Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ

line

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ :

  • Ιατρικής γνωμάτευσης από προηγούμενη νοσηλεία.
  • Ιατρικού φακέλου από προηγούμενη νοσηλεία.
  • Εισηγητικού φακέλου ΚΕΠΑ.
  • Εργαστηριακών κ απεικονιστικών εξετάσεων στο ΤΕΠ (Επομένη Γενικής εφημερίας).
  • Εργαστηριακών κ απεικονιστικών εξετάσεων στο ΤΕΙ.

 

Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
με έναν από τους παρακάτω τρόπους


1η επιλογή: Μέσω ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grafeio.kinisis_ahepa@n3.syzefxis.gov.gr , ή στο fax: 2313 303 781.

2η επιλογή: Υποβολή συμπληρωμένης αίτησης του νοσοκομείου, με γνήσιο υπογραφής του αιτούντα από την αστυνομία ή το ΚΕΠ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grafeio.kinisis_ahepa@n3.syzefxis.gov.gr , ή στο fax: 2313 303 781.

3η επιλογή: Υποβολή αίτησης με φυσική Παρουσία του Πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου ατόμου, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και εξουσιοδότησης από ΚΕΠ ή αστυνομία κατά περίπτωση, στην Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου (Χώρος Πανεπιστημίου) κατά τις ώρες: 10:00-13:00

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

  • Μέσω ΚΕΠ, για την 1η επιλογή υποβολής αίτησης.
  • Μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς, courier, και χρέωση του παραλήπτη σύμφωνα με την αίτηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από τον παραλήπτη και η υπογραφή ολογράφως του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο επιστρέφεται στο νοσοκομείο.
  • Από την Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου (Χώρος Πανεπιστημίου), από τον αιτούντα ή το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και εξουσιοδότησης από ΚΕΠ ή αστυνομία, κατά περίπτωση, κατόπιν ενημέρωσης τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα.