ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ* : Αίτηση χορήγησης Ιατρικής Βεβαίωσης, αντιγράφου Ιατρικού Φακέλου, αποτελεσμάτων εξετάσεων, ΚΕΠΑ

line

Για την είσοδο στο νοσοκομείο απαιτείται η προσκόμιση-επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test 48ώρου.

 

Ώρες τηλεφωνική Επικοινωνίας για τους πολίτες : 12:00 με 14:00, τις εργάσιμες ημέρες.

 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ :

  • Ιατρικής γνωμάτευσης από προηγούμενη νοσηλεία.
  • Αντιγράφου Ιατρικού φακέλου από προηγούμενη νοσηλεία.
  • Εισηγητικού φακέλου ΚΕΠΑ.
  • Αποτελεσμάτων εργαστηριακών & απεικονιστικών εξετάσεων, νοσηλείας στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), σε Γενική Εφημερία.
  • Αποτελεσμάτων εργαστηριακών & απεικονιστικών εξετάσεων, επίσκεψης στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ).

 

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Αίτηση χορήγησης Ιατρικών Βεβαιώσεων (αρχείο pdf) (αρχείο docx)

1η επιλογή: Μέσω ΚΕΠ,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grafeio.kinisis_ahepa@n3.syzefxis.gov.gr

2η επιλογή: Υποβολή συμπληρωμένης αίτησης του νοσοκομείου, με γνήσιο υπογραφής του αιτούντα από την αστυνομία ή το ΚΕΠ,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grafeio.kinisis_ahepa@n3.syzefxis.gov.gr

3η επιλογή: Υποβολή αίτησης στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών, με φυσική παρουσία του πολίτη ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου ατόμου από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή gov.gr και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.

Η παραλαβή γίνεται

  • Μέσω ΚΕΠ, εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί μέσω ΚΕΠ.
  • Από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, με φυσική παρουσία του πολίτη ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου ατόμου από ΚΕΠ ή αστυνομία ή μέσω gov.gr, και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας.
  • Με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
  • Με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), και χρέωση του παραλήπτη, εφόσον επιλεγεί στην αίτηση. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας από τον παραλήπτη και η υπογραφή ολογράφως του αποδεικτικού παραλαβής το οποίο επιστρέφεται στο νοσοκομείο.
  • Για διευκόλυνση των πολιτών και μόνον για αποτελέσματα αιματολογικών & βιοχημικών εξετάσεων από επίσκεψη στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, η παραλαβή γίνεται χωρίς αίτηση από την Πύλη Εισόδου πολίτη ή του νόμιμα εξουσιοδοτημένου ατόμου από ΚΕΠ ή Αστυνομία ή gov.gr και επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας τις ημέρες Δευτέρα-Τετάρτη –Παρασκευή και ώρες 13:00 με 14:00.

 

*Κεντρική είσοδο του Νοσοκομείου, Χώρος Πανεπιστημίου.