Διαδικασία Προγραμματισμού Ραντεβού Κλασσικής Ακτινογραφίας, Οστεοπόρωσης (DEXA), Μαστογραφίας, Υπερηχογραφίας

line

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (παραπεμπτικό από γιατρό εκτός νοσοκομείου)

Τα ραντεβού προγραμματίζονται τηλεφωνικά από την Γραμματεία του
εργαστηρίου : 2313 303 889

Διαδικασία: Το ραντεβού χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πολίτη με την γραμματεία του εργαστηρίου και ανάλογα με το είδος της εξέτασης και προτείνεται πιθανή ημερομηνία και ώρα εξέτασης.

Οδηγίες για την εξέταση δίνονται τηλεφωνικά.

Λίγες ημέρες νωρίτερα του προκαθορισμένου ραντεβού, η γραμματεία επιβεβαιώνει-οριστικοποιεί το ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (με παραπεμπτικό από τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου)

Διαδικασία:Οι πολίτες που λαμβάνουν παραπεμπτικό από τα Τ.Ε.Ι., προσέρχονται αυτοπροσώπως στην γραμματεία του εργαστηρίου, όπου εξυπηρετούνται άμεσα εάν είναι εφικτό είτε προγραμματίζουν το ραντεβού τους το συντομότερο δυνατό.

Παραλαβή αποτελεσμάτων

  • Ο Πολίτης επικοινωνεί τηλεφωνικά για να ενημερώνεται για την έκβαση των αποτελεσμάτων του.
  • Η παραλαβή γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη με αστυνομική ταυτότητα ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από ΚΕΠ ή την αστυνομία.