ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ: Συνεργασία με Δημόσια Νοσοκομεία και Φαρμακεία

line

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Α. Νοσοκομεία Κλινικές.
Ο εκπρόσωπος των δημόσιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών, για αγορά ή επιστροφή ληγμένων ναρκωτικών, εισέρχεται στο νοσοκομείο με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και εξουσιοδότησης από τις αρχές του ιδρύματος.

Εάν πρόκειται για τον Διευθυντή ή Διοικητή του ιδρύματος απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο της ιδιότητάς του.

Β. Φαρμακεία.
Οι ιδιώτες Φαρμακοποιοί για αγορά ή επιστροφή ληγμένων ναρκωτικών, απαιτείται να επιδεικνύουν το βιβλίο αγοράς ναρκωτικών.

Σε περίπτωση εκπροσώπου απαιτείται νόμιμη εξουσιοδότηση του φαρμακοποιού και το βιβλίο αγοράς.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι πολίτες εισέρχονται σύμφωνα με λίστες δικαιούχων που αποστέλλει το Φαρμακείο του Νοσοκομείου με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή ηλεκτρονικής συνταγής.

Μέχρι να καταστεί δυνατή η τήρηση λίστας των δικαιούχων, γίνεται τηλεφωνική συνεννόηση με το Φαρμακείο 2313 303 646, -649