ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ: Διαδικασία Προγραμματισμού Ραντεβού στον Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο, παραλαβή αποτελεσμάτων

line

Για την είσοδο στο νοσοκομείο απαιτείται η προσκόμιση-επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό rapid test 48ώρου.

I. Ασθενείς με παραπεμπτικό από γιατρό εκτός νοσοκομείου

Κάτοικοι Νομού Θεσσαλονίκης

Το ραντεβού προγραμματίζεται στη Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ. -13.00μ.μ., με τη φυσική παρουσία του ασθενή ή οικείου προσώπου και την προσκόμιση του ιατρικού παραπεμπτικού. Εξαιρούνται της διαδικασίας αυτής περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης για σοβαρούς λόγους.

Η παραλαβή του πορίσματος και αντιγράφου DVD Αξονικής και Μαγνητικής εξέτασης, γίνεται από Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, από τον ίδιο τον ασθενή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του από ΚΕΠ ή την αστυνομία, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ.-13.00μ.μ.

Κάτοικοι εκτός Νομού Θεσσαλονίκης

Το ραντεβού προγραμματίζεται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πολίτη με την Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου στο τηλ. 2313 303 885.

Ανάλογα με το είδος της εξέτασης προτείνεται η ημερομηνία και ώρα εξέτασης.

Εφόσον ο πολίτης συμφωνεί με την ημερομηνία–ώρα του ραντεβού, τότε μόνο αποστέλλει το παραπεμπτικό της εξέτασης στο, e-mail: gr.ct-mri@n3.syzefxis.gov.gr

Εν συνεχεία αποστέλλονται με ηλεκτρονική επιστολή στον πολίτη, λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση, όπως χρήση σκιαστικών φαρμάκων, οδηγίες απευαισθητοποίησης σε περίπτωση αλλεργίας, μεταλλικά αντικείμενα, κ.α.

Η παραλαβή του πορίσματος και αντιγράφου DVD Αξονικής και Μαγνητικής εξέτασης, γίνεται από Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, από τον ίδιο τον ασθενή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του από ΚΕΠ ή την Αστυνομία ή μέσω gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ.-13.00μ.μ.

Για την παραλαβή των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση αυτή, υπάρχει και η δυνατότητα αποστολής τους με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), σε συνεννόηση με την Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, με χρέωση του παραλήπτη.

II. Ασθενείς, με παραπεμπτικό από τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) του νοσοκομείου

Οι πολίτες που λαμβάνουν παραπεμπτικό από τα Τ.Ε.Ι., στη συνέχεια προσέρχονται αυτοπροσώπως στην Γραμματεία του Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου, όπου προγραμματίζεται το ραντεβού και δίνονται γραπτές οδηγίες για την εξέταση καθώς επίσης και οδηγίες για την παραλαβή των αποτελεσμάτων.

Γραμματεία Αξονικού-Μαγνητικού Τομογράφου: τηλ.: 2313 303 885 _ e-mail : gr.ct-mri@n3.syzefxis.gov.gr

III. Παραλαβή αποτελεσμάτων, DVD Αξονικής και Μαγνητικής εξέτασης, ασθενών που έχουν νοσηλευτεί στο Νοσοκομείο ή έχουν προσέλθει στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών σε ημέρα Γενικής Εφημερίας

Ο Πολίτης παραλαμβάνει το πόρισμα και αντίγραφο DVD Αξονικής και Μαγνητικής εξέτασης κατόπιν αίτησης (εδώ) στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. (οδηγίες υποβολής αίτησης).

Για την παραλαβή, ενημερώνεται ο πολίτης τηλεφωνικά από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών.

Η παραλαβή του πορίσματος και αντιγράφου DVD Αξονικής και Μαγνητικής εξέτασης, γίνεται από το Τμήμα Κίνησης Ασθενών, από τον ίδιο τον ασθενή ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του από ΚΕΠ ή την Αστυνομία ή μέσω gov.gr, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.00π.μ.-14.00μ.μ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), και χρέωση παραλήπτη.

Τμήμα Κίνησης Ασθενών: τηλ.: 2313 303 699 & 2313 303 684 e-mail: grafeio.kinisis_ahepa@n3.syzefxis.gov.gr