Διαδικασία Προγραμματισμού Ραντεβού στον Αξονικό και Μαγνητικό Τομογράφο

line

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (παραπεμπτικό από γιατρό εκτός νοσοκομείου)

Τα ραντεβού προγραμματίζονται τηλεφωνικά από την Γραμματεία του εργαστηρίου τηλ. 2313 303 885.

Διαδικασία: Το ραντεβού χορηγείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του πολίτη με την γραμματεία του εργαστηρίου και ανάλογα με το είδος της εξέτασης και προτείνεται πιθανή ημερομηνία και ώρα εξέτασης.

Εφόσον ο πολίτης συμφωνεί με τον χρόνο του ραντεβού, τότε μόνο αποστέλλει το παραπεμπτικό της εξέτασης.

Εν συνεχεία αποστέλλονται στον πολίτη, με φαξ ή ηλεκτρονική επιστολή, λεπτομερείς οδηγίες για την εξέταση όπως σκιαστικά φάρμακα, φαρμακευτικές οδηγίες απευαισθητοποίησης σε περίπτωση αλλεργίας, μεταλλικά αντικείμενα, κ.α.

Η αποστολή και η κατανόηση των οδηγιών επιβεβαιώνονται τηλεφωνικά από την γραμματεία του εργαστηρίου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα του προκαθορισμένου ραντεβού, η γραμματεία επιβεβαιώνει-οριστικοποιεί το ραντεβού, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον πολίτη.

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (παραπεμπτικό από τα τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου)

Διαδικασία: Οι πολίτες που λαμβάνουν παραπεμπτικό από τα Τ.Ε.Ι. , προσέρχονται αυτοπροσώπως στην γραμματεία του εργαστηρίου, προγραμματίζουν το ραντεβού και λαμβάνουν γραπτές οδηγίες για την διαδικασία.

Παραλαβή αποτελεσμάτων

  • Ο Πολίτης παραλαμβάνει το πόρισμα και αντίγραφο DVD Αξονικής και Μαγμητικής εξέτασης κατόπιν αίτησης (εδώ) στο Τμήμα Κίνησης Ασθενών. (οδηγίες υποβολής αίτησης)
  • Η γραμματεία του εργαστηρίου επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον πολίτη και τον ενημερώνει για τον τρόπο παραλαβής.
  • Η παραλαβή γίνεται από τον ίδιο τον πολίτη ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο από ΚΕΠ ή την αστυνομία.

Φαξ: 2313 303 885 E-mail : gr.ct-mri@n3.syzefxis.gov.gr