Αιματολογικό Τμήμα

line

Διευθύντρια Λεμονιά Σκούρα, Καθηγήτρια Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Υπεύθυνη Τμήματος: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ MD, MSc
Τηλ : 2310993544-543
e-mail ahepa.aimatologiko@n3.syzefxis.gov.gr

Προσωπικό

Υπεύθυνη Ιατρός εργαστηρίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ MD, MSc
e-mail: ahepa.aimatologiko@n3.syzefxis.gov.gr

Ιατρός ΕΣΥ
ΚΟΥΪΡΟΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Α΄ MD, MSc

ΤΣΑΪΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β΄MD, MSc

ΛΑΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β΄ MD

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΤΕΙ)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΒΙΒΕ)
ΚΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΕ)
ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΒΙΒΕ)
ΜΠΟΥΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΒΙΒΕ)

Ιστορικό - Στόχοι

Το εργαστήριο λειτουργεί από ιδρύσεως του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και δέχεται δείγματα ασθενών του Νοσοκομείου μας, δείγματα ασθενών άλλων Νοσοκομείων και  μεγάλο αριθμό δειγμάτων εξωτερικών ασθενών. Στο εργαστήριο εξετάζονται ετησίως περί τα 132000 δείγματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 350000 εξετάσεις.

Στο εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις σε ποικίλα πεδία της αιματολογίας όπως: H μελέτη των παραμέτρων της Γενικής Αίματος σε αυτοματοποιημένους σύγχρονους αναλυτές, κλασικές αιματολογικές εξετάσεις όπως ΤΚΕ, έλεγχος G6PD και οσμωτική αντίσταση ερυθρών, , έλεγχος αιμοσφαιρινοπαθειών, καθώς και ποικίλες άλλες εξετάσεις όπως προσδιορισμός γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης, προσδιορισμός κυττάρων ΕΝΥ και βιολογικών υγρών κ.α.

Το εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους ιατρούς στην Ιατρική Βιοπαθολογία και Γενική Ιατρική, σε φοιτητές, και επιπλέον αναπτύσσει ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, η συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Έμφαση δίνεται στην ποιότητα των εφαρμοζομένων εργαστηριακών εξετάσεων για αυτό εφαρμόζεται καθημερινός εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος, διμηνιαίος εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος υπό την αιγίδα της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας

Το εργαστήριο υποστηρίζεται από το πληροφορικό σύστημα LIS.

Πεδία εκτελούμενων εξετάσεων

Αναλυτικά αναφέρονται οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο.

Α. Προσδιορισμός Γενικής Αίματος και παραμέτρων αυτής σε αυτοματοποιημένο μηχάνημα.

Εκτελείται σε σύγχρονους υβριδικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας με πρόσθιο και πλάγιο σκεδασμό φωτεινής πηγής ακτίνας Laser και τη μεθοδολογία της κυτταρομετρίας ροής.

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Απόλυτος Αριθμός Λευκών Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος Αριθμός Ερυθρών Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό Μεθοδολογία
Αιμοσφαιρίνη (Hb) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Αιματοκρίτης (Hct) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό Μεθοδολογία
Μέσος όγκος ερυθρών (M.C.V) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Μέση πυκνότητα αιμοσφαιρίνης (M.C.H) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης ανά ερυθροκύτταρο (M.C.H.C) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Εύρος κατανομής ερυθρών (RDW CV, RDW SD Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων PLT-I
((impendance)
Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων PLT-O (οπτική μέθοδος) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων PLT-F (Μέτρηση αιμοπεταλίων με φθορισμό) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
IPF (Immature Platelet Fraction) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Μέσος όγκος αιμοπεταλίων (M.P.V) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Εύρος κατανομής αιμοπεταλίων(RDW) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Αιμοπεταλιοκρίτης (Pct) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
p-LCR%(Μεγάλα αιμοπετάλια % ) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Εμπύρηνα Ερυθρά (Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία ανά 100 λευκά) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
HPC (Προγονικά κύτταρα) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαίααναλογία Ουδετερόφιλων Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Λεμφοκυττάρων Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Μονοπύρηνων Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός και % εκατοστιαία αναλογία Ηωσινοφίλων Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός Ig κοκκιοκυττάρων(Ig, Immature granulocyte) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Ποσοστό % Ig (Immature granulocyte) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Απόλυτος αριθμός HFLC (υψηλού φθορισμού λεμφοκύτταρα) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Ποσοστό % HFLC (υψηλού φθορισμού λεμφοκύτταρα Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Ηypo-He (υπόχρωμα ερυθρά RBC) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
Hyper-He (υπέρχρωμα ερυθρά RBC) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
MicroR (Μικροκυτταρικά RBC) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
MacroR (Μακροκυτταρικά RBC) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
FRC (Απόλυτος αριθμός σχιστοκυττάρων) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
FRC% (% Αναλογία σχιστοκυττάρων) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
ΔΕΚ (Απόλυτος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
ΔΕΚ% (% αναλογία δικτυοερυθροκυττάρων) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
IRF (Δείκτης άωρων ΔΕΚ) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
LFR (Δείκτης καλής διαφοροποίησης ΔΕΚ) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
MFR (Ενδιάμεσης ωριμότητας ΔΕΚ) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
HFR (Άωρα ΔΕΚ) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό
RET-He (Δείκτης αιμοσφαιρινοποίησης) Κυτταρομετρία ροής με φθορισμό


Β. Ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός φυσιολογικών και παθολογικών κλασμάτων αιμοσφαιρίνης

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης για ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό φυσιολογικών και παθολογικών κλασμάτων αιμοσφαιρίνης High-performance liquid chromatography, HPLC (Μέθοδοςαναφοράς)
Ανίχνευση εγκλείστων-α-θαλασσαιμίας Έμβιος ειδική χρώση
Μορφολογία ερυθρών αιμοσφαιρίων
  1. Επίστρωση και χρώσηMay-Grünwald Giemsa σε ειδικό βαφέα πλακιδίων, παρατήρηση σε οπτικό μικροσκόπιο
  2. Παρατήρηση με αυτοματοποιημένο μηχάνημα CellaVision DM8

Γ. Κλασικές εξετάσεις αιματολογίας

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Μορφολογία λευκών αιμοσφαιρίων
  1. Παρατήρηση σε οπτικό μικροσκόπιο άμεσου παρασκευάσματος περιφερικού αίματος χρωματισμένου με May-Grünwald/Giemsa
  2. Παρατήρηση με αυτοματοποιημένο μηχάνημα CellaVision DM8
ΤΚΕ Τροποποιημένη Westergren
Ανεύρεση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στον μυελό Χρώση PERL
Ανεύρεση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στα ούρα Χρώση PERL
Ποιοτικός έλεγχος G6PD Δοκιμασία Μotulsky
Οσμωτική αντίσταση ερυθρών Κλασική μέθοδος
Ανεύρεση ηωσινόφιλων στο ρινικό έκκριμα Άμεσο παρασκεύασμα-ΧρώσηMay-Grünwald/Giemsa
Ανεύρεση ηωσινόφιλων στο ίζημα των ούρων Άμεσο παρασκεύασμα-ΧρώσηMay-Grünwald/Giemsa
Δ. Ανοσολογικές εξετάσεις

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Δοκιμασία δρεπάνωσης Κλασική μέθοδος
Ανίχνευση κρυοσφαιρινών Κλασική μέθοδοςΕ. Ποικίλες άλλες εξετάσεις

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Αριθμός κυττάρων βιολογικών υγρών όπως ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και πλευριτικό υγρό
  1. Μέτρηση σε πλάκα Neubauer
  2. Αυτοματοποιημένο μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό
Μορφολογία και % αναλογία κυττάρων βιολογικών υγρών όπως ΕΝΥ, ασκιτικό υγρό, περιτοναϊκό υγρό, περικαρδιακό υγρό, αρθρικό υγρό και πλευριτικό υγρό
  1. Μέτρηση σε πλάκα Neubauer
  2. Αυτοματοποιημένο μηχάνημα κυτταρομετρίας ροής με φθορισμό
Ανίχνευση πλασμωδίων στο περιφερικό αίμα Επίστρωση παχείας σταγόνας και λεπτής στιβάδας - ΧρώσηMay-Grünwald/Giemsa -Μικροσκοπική παρατήρηση
  1. Ποσοτικός προσδιορισμός Γλυκοζυλιωμένης Αιμοσφαιρίνης ( HbA1c)
High-performance liquid chromatography, HPLC

 Οδηγίες


Είδος Δειγμάτων

Η λήψη του δείγματος γίνεται ως εξής:

1. Για τις εξετάσεις Γενική Αίματος με τις επιμέρους παραμέτρους, έλεγχος των Αιμοσφαιρινοπαθειών, η Γλυκοζυλιωμένη ΗbΑ1c, άμεση Coombs, ομάδες αίματος, ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός G6PD, test δρεπανώσεως, χρώση για έγκλειστα, έλεγχος παχείας σταγόνας για ελονοσία, η χρώση May-Grünwald, λαμβάνεται ολικό αίμα σε σωληνάρια γενικής αίματος με αντιπηκτικό Ethylenediamine Tetraacetic Acid (Κ2EDTA, Κ3EDTA).
2. Για την δοκιμασία PERL (χρώση κοκκίων αιμοσιδηρίνης στο μυελό), λαμβάνεται μυελός σε σωληνάρια γενικής αίματος
3. Η ΤΚΕ: εκτελείται σωληνάρια με αντιπηκτικό με κιτρικό Νάτριο.
4. Η καμπύλη αντίστασης των ερυθρών εκτελείται σε γυάλινο σωληνάριο με αντιπηκτικό ηπαρίνη.
5. Για την χρώση κοκκίων αιμοσιδηρίνης ούρων, τον έλεγχο ηωσινοφίλων στα ούρα, γίνεται με τυχαίο δείγμα ούρων.
6. Ο έλεγχος ηωσινοφίλων στο ρινικό έκκριμα γίνεται με λήψη ρινικού εκκρίματος.

 Λήψη και αποστολή δειγμάτων
Η λήψη και η αποστολή των δειγμάτων γίνεται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες σε εργάσιμες ημέρες και πρωινές ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του τμήματος.

Μονάδα Αιμόστασης

Διευθύντρια Λεμονιά Σκούρα, Αναπλ.Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας - Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΑΠΘ

Προσωπικό

Υπεύθυνη Εργαστηρίου:
 Π.Τσιάτσιου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ  MD,MSc
Τηλ : +30 2310993558
e-mail : ahepa.aimatologiko@n3.syzefxis.gov.gr


Ιατροί:
ΚΟΥΪΡΟΥΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Α΄ MD, MSc

ΤΣΑΪΡΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β΄ MD, MSc

ΛΑΝΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Ιατρός Βιοπαθολόγος, Επιμ. Β΄MD

ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΣΟΦΙΑ
Βιολόγος

Βοηθοί Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΤΕΙ) 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ (ΤΕΙ) 
ΔΟΥΒΛΗ ΕΛΕΝΗ (ΤΕΙ)

Ιστορικό - Στόχοι

Στη μονάδα Αιμόστασης – Πήξης του Αιματολογικού Τμήματος του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου του ΑΧΕΠΑ, πραγματοποιούνται οι συνήθεις κλασικές εξετάσεις Αιμόστασης (Πήξης – Ινωδόλυσης), όπως και οι εξειδικευμένες εξετάσεις στα πλαίσια του ευρύτερου θρομβοφιλικού ελέγχου ασθενών, συμπεριλαμβανομένων και των μοριακών εξετάσεων (PCR) ελέγχου μεταλλάξεων της Αιμόστασης. Πραγματοποιούνται εξετάσεις Αιμόστασης σε δείγματα ασθενών του Νοσοκομείου μας, σε δείγματα εξωτερικών ασθενών και ασθενών άλλων Νοσοκομείων στα πλαίσια του θρομβοφιλικού ελέγχου.  Το τμήμα έχει μηχανοργάνωση. 

 

Το εργαστήριο παρέχει εκπαιδευτικό έργο σε ειδικευόμενους ιατρούς  Βιοπαθολόγους, ειδικευόμενους Γενικής Ιατρικής και φοιτητές, αναπτύσσει επίσης ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών, η συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και η συνεχής εκπαίδευση του Ιατρικού και Παραϊατρικού προσωπικού.  

 

Στο εργαστήριο εξετάζονται ετησίως περί τα 120000 δείγματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 500000 εξετάσεις. Οι μοριακές εξετάσεις ανέρχονται σε 900 δείγματα, οι οποίες αντιστοιχούν σε 2500 εξετάσεις ανά έτος. Η ποιότητα στις εκτελούμενες εργαστηριακές εξετάσεις διασφαλίζεται από εξωτερικό και εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο. 

Εργαστηριακό έργο.

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο είναι οι κάτωθι:

Είδος εξέτασης

Μεθοδολογία

Χρόνος Προθρομβίνης
(Prothrombin Time, PT)

Χρονομετρική - πηξιολογική

Χρόνος ενεργοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης
(Activated Partial Thromboplastin Time, APTT)

Χρονομετρική - πηξιολογική

INR
(International Normalized Ratio)

 

Ινωδογόνο
(Fibrinogen, FIB)

Μέθοδος Clauss

D-Dimer

Ανοσοενζυμική

Αντιθρομβίνη
(Antithrombin, ATIII)

Χρωματομετρική

Πρωτείνη C
(Protein C, PROT C)

Χρωματομετρική

Πρωτείνη S free
(Protein S free, PROT S free)

Χρωματομετρική

Πλασμινογόνο
(Plasminogen)

Χρωματομετρική

Α2 –Αντιπλασμίνη
(Plasmin Inhibitor)

Χρωματομετρική

Χρόνος Ρεπτιλάσης

Πηξιολογική

Χρόνος Θρομβίνης
(Thrombin Time, TT)

Πηξιολογική

Αντιπηκτικό του Λύκου
(Lupus Anticoagulants, LA) : La Chek/ La Test/ La Ratio

Dilute-Russell’s Viper Venom Time

Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτείνη C
(APC-Resistance, APC-R: APC-R V+, APC-R V-, APC –R Ratio)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης ΙΙ
(Factor II, FII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης V
(Factor V, FV)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης VΙΙ
(Factor VΙΙ, FVΙΙ)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης VIII
(Factor VIII, FVIII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης IX
(Factor IX, FIX)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης X
(Factor X, FX)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XI
(Factor XI, FXI)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XII
(Factor XII, FXII)

Πηξιολογική

Παράγων Πήξης XIII
(Factor XIII, FXIII)

Ανοσοενζυμική

Παράγων Von Willebrand αντιγονικότητα
(Von Willebrand Factor Antigen, vW Ag)

Ανοσοενζυμική

Παράγων Von Willebrand λειτουργικότητα
(Von Willebrand activity, vW activity)

Ανοσοενζυμική

Αντι-Xa δράση ηπαρίνης (Αντι-Xa)

Χρωματομετρική

Δοκιμασία μίξης

Πηξιολογική

   

Νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά

 
Apixaban Χρωματομετρική
Rivaroxaban Χρωματομετρική
Σελεκτίνη P Κυτταρομετρία ροής
Μικροκυστίδια Αιμοπεταλίων Κυτταρομετρία ροής
Μικροκυστίδια Ερυθρών Κυτταρομετρία ροής
PAI-1 Ag Elsa
TAT Elsa
   

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗΣ
(Μοριακές Eξετάσεις Aιμόστασης)

 

Ανίχνευση μετάλλαξης V LEIDEN γονιδίου παράγοντα V
(Factor V-Leiden mutation)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης γονιδίου παράγοντα
Προθρομβίνης
(FII-G20210A mutation)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης C677T γονιδίου MTHFR
Methylenetetrahydrofolate reductase
(MTHFR C677T)

Real-time PCR

Ανίχνευση μετάλλαξης A1298C γονιδίου MTHFR
(MTHFR A1298C)

Real-time PCR

Ανιχνευση μετάλλαξης PAI

Real-time PCR

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Οι εξετάσεις Αιμόστασης εκτελούνται σε σωληνάριο αιμοληψίας (σωληνάριο πήξης γαλάζιου χρώματος) με αντιπηκτικό κιτρικό νάτριο (sodium citrate) με αναλογία αίματος: αντιπηκτικού 9:1, το οποίο μπορεί να διατηρηθεί επί 2-4 ώρες σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (22-25οC). Για την εκτέλεση του πλήρους θρομβοφιλικού ελέγχου απαιτείται αίμα σε τρία σωληνάρια αιμοληψίας των 2,7-3 ml. 

 

Οι εξετάσεις ελέγχου μεταλλάξεων παραμέτρων Αιμόστασης (PCR) εκτελούνται με αίμα που έχει ληφθεί με αντιπηκτικό EDTA (σε σωληνάριο Γενικής Αίματος) και αρκεί ένα σωληνάριο των 2 ml για την εκτέλεση των Μοριακών εξετάσεων. Διατηρείται στην κατάψυξη σε -20ο C.  Η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο γίνεται τις πρωινές ώρες των εργάσιμων ημερών, από Δευτέρα έως Παρασκευή.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το προσωπικό του τμήματος.