Τμήμα Ανοσολογικό

line

Διευθύντρια - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Λεμονιά Σκούρα

Προσωπικό

Υπεύθυνη τμήματος, Διευθύντρια ΕΣΥ
Β. Τσαβδαρίδου - Φώλα, Ιατρός Βιοπαθολόγος, PhD
2313 303542, vaso.tsavdaridou@gmail.com

Επιμελήτρια Α'
Α. Ιωακειμίδου, Ιατρός Βιοπαθολόγος
2313 303858, aliki_ioakimidou@yahoo.gr

Επιμελήτρια Β'
Α. Μαρκαντωνάτου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, MSc
2313 303858, anthi.marina@ gmail.com

Βιολόγος
Ι. Ζουμπουρτικούδη, 2313 303301

Χημικός
Α. Τσολακίδου, 2313 303301

Παρασκευαστές
Ε. Κουλούρη, 2313 303545
Χ. Κανδηλίδου, 2313 303545
Γ.Μακροβασίλη, 2313 303545
Β. Νίκου, 2313 303545

Θέσεις και ώρες λειτουργίας

Το ανοσολογικό τμήμα βρίσκεται στο υπόγειο του Κεντρικού κτιρίου του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ, στο χώρο των Κεντρικών Εργαστηρίων.

Οι ώρες λειτουργίας του είναι Δευτέρα-Παρασκευή 8π.μ.-3μ.μ.. Το εργαστήριο δεν λειτουργεί τις υπόλοιπες ώρες και ημέρες.

Ιστορικό - Στόχοι

Στηρίζει τον ανοσολογικό έλεγχο των ασθενών του Νοσοκομείου και μεγάλου αριθμού εξωτερικών ασθενών από 25ετίας, και παρέχει επιπλέον εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Στόχος του εργαστηρίου είναι η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασθενών ως προς τον ανοσολογικό εργαστηριακό τους έλεγχο, επιδιώκοντας την ποιότητα στις εφαρμοζόμενες εργαστηριακές εξετάσεις, τη συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς, αλλά και τη συνεχή εκπαίδευση του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Εργαστηριακο έργο

Οι εξετάσεις που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο περιλαμβάνουν τον έλεγχο πρωτεϊνών βιολογικών υγρών, την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, τον προσδιορισμό ειδικών IgE αντισωμάτων (RAST), την ανίχνευση IgG ολιγοκλωνικών ζωνών στο ΕΝΥ,  και τον ανοσοφαινοτυπικό προσδιορισμό βιολογικών δειγμάτων. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζονται μέθοδοι εμμέσου ανοσοφθορισμού, ELISA, νεφελομετρίας, ανοσοχημειοφωταύγειας, τριχοειδικής ηλεκτροφόρησης-ανοσοαφαίρεσης, ανοσοκαθήλωσης, ηλεκτροφόρησης ισοηλεκτρικής εστίασης και κυτταρομετρίας ροής.

Το τμήμα έχει μηχανοργάνωση.

Πεδία εκτελούμενων εξετάσεων

Προσδιορισμός ανοσοφαινότυπου περιφερικού αίματος, μυελού των οστών, ENY και άλλων βιολογικών υγρών κατά τη διαγνωστική διερεύνηση/παρακολούθηση  νεοπλασιών του αίματος, αυτοάνοσων νοσημάτων, πρωτοπαθών και επίκτητων ανοσοανεπαρκειών, και λοιμώξεων.

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Τυποποίηση οξειών λευχαιμιών κυτταρομετρία ροής
Διαγνωστική διερεύνηση λεμφοϋπερπλαστικών νοσημάτων κυτταρομετρία ροής
Διαγνωστική διερεύνηση πολλαπλού μυελώματος κυτταρομετρία ροής
Προσδιορισμός CD4+, CD8+T λεμφοκυττάρων και του λόγου CD4/CD8 κυτταρομετρία ροής
Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων κυτταρομετρία ροής


Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών οξείας φάσης-δεικτών φλεγμονής

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
CRP νεφελομετρία
CRP-hs νεφελομετρία
Προκαλσιτονίνη χημειοφωταύγεια


Ποσοτικός προσδιορισμός πρωτεϊνών με ποικίλη κλινική σημασία (δείκτες φλεγμονής,  αιμόλυσης, ανοσοανεπάρκειας, αυτοανοσίας κ.ά)

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Σερουλοπλασμίνη νεφελομετρία
Α1-αντιθρυψίνη νεφελομετρία
Απτοσφαιρίνη νεφελομετρία
Διαλυτές & ενδοκυττάριες κυτταροκίνες ELISA, κυτταρομετρία ροής για ερευνητικούς σκοπούς

 

Διερεύνηση μονοκλωνικών γαμμαπαθειών

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Ποσοτικός προσδιορισμός IgA,  IgG, IgM, IgE ανοσοσφαιρινων ορού νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός κ και  λ ελαφρών αλύσων ορού νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός ελεύθερων κ και  λ ελαφρών αλύσων ορού (FREE κ/λ RATIO) νεφελομετρία
Β2 Μικροσφαιρίνη  νεφελομετρία
Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού Capillary zone electrophoresis
Ανοσοαφαίρεση Capillary zone immunotyping
Ανοσοκαθήλωση Σε γέλη αγαρόζης με χρήση ειδικών αντιορών

 

Διερεύνηση απομυελινωτικής νόσου του ΚΝΣ

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Ανίχνευση  ολιγοκλωνικών ζωνών IgG στο ΕΝΥ ισοηλεκτική εστίαση και ανοσοκαθήλωση
Ποσοτικός προσδιορισμός IgG ΕΝΥ νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός IgG ορού νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός Λευκωματίνης ΕΝΥ νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός Λευκωματίνης ορού νεφελομετρία
Προσδιορισμός IgG INDEX    

 

Διερεύνηση διαταραχών που σχετίζονται με το συμπλήρωμα (π.χ. ανοσοανεπάρκειες, αυτοανοσία)

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Ποσοτικός προσδιορισμός C3, C4 νεφελομετρία
Ποσοτικός προσδιορισμός C1 inhibitor ELISA
Ποσοτικός προσδιορισμός CIC (κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα) ELISA

 

Διερεύνηση αυτοάνοσων διαταραχών με προσδιορισμό αυτοαντισωμάτων

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Αντιπυρηνικά αντισάματα (ΑΝΑ) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντισώματα έναντι διπλής έλικας DNA (Anti-dsDNA) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα (ENA SCREEN) ELISA
Anti-Sm ELISA
Anti-Rο/SS-A ELISA
Anti -Lα/SS-B ELISA
Anti -Scl-70 ELISA
Anti -Sm /RNP ELISA
Anti -Jo-1 ELISA
Αντισώματα  έναντι καρδιολιπίνης (ACL, IgG - IgM) ELISA
Αντισώματα  έναντι Β2 γλυκοπρωτεΐνης I (Β2GPI, IgG - IgM) ELISA
Αντισώματα  έναντι του κυτταροπλάσματος των ουδετεροφίλων  (anti-MPO, p-ANCA & anti-PR3, c-ANCA) ELISA
Αντισώματα  έναντι βασικής μεμβράνης (Anti-GBM) Dot-ELISA
Αντισώματα  έναντι κυκλικού κιτρουλλινικού πεπτιδίου (Anti-CCP) ELISA
Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα (AMA) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντισώματα  έναντι λείων μυϊκών ινών (ASMA) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντιτοιχωματικά  αντισώματα στομάχου (APCA) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντιμικροσωμιακά αντισώματα νεφρού-ήπατος (LKM1) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντισώματα  έναντι ενδομυΐου (EMA) έμμεσος ανοσοφθορισμός (IIF)
Αντισώματα  έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG) IgG - IgA ELISA
Αντιγλοιαδινικά αντισώματα (AGA) IgG - IgA ELISA

 

Διερεύνηση αλλεργικών καταστάσεων  με προσδιορισμό ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι αλλεργιογόνων

Είδος εξέτασηςΜεθοδολογία
Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι εισπνεόμενων αλλεργιογόνων ELISA
Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι τροφικών αλλεργιογόνων ELISA
Ποσοτικός προσδιορισμός ειδικής  IgE ανοσοσφαιρίνης έναντι φαρμακευτικών αλλεργιογόνων ELISA

 

Οδηγίες

Παραπεμπτικό εξετάσεων
Το παραπεμπτικό των εξετάσεων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Ονοματεπώνυμο ασθενούς
 • Όνομα παραπέμποντος ιατρού
 • Όνομα διενεργούντος την λήψη του δείγματος
 • Παραπέμπουσα κλινική και νοσοκομείο
 • Ηλικία
 • Φύλο
 • Είδος δείγματος
 • Ημερομηνία και ώρα λήψης του δείγματος
 • Είδος εξετάσεων
 • Κλινικές πληροφορίες σχετικές με το είδος των αιτούμενων εξετάσεων

Ο παραπέμπων ιατρός πρέπει να υπογράφει το παραπεμπτικό και το όνομά του να είναι γραμμένο ολογράφως.
Γνωστά μολυσματικά δείγματα πρέπει να αναφέρονται.

Δείγματα

 • Σήμανση δειγμάτων
  Τα στοιχεία του ασθενούς και η ημερομηνία λήψης πρέπει να αναγράφονται στα αντίστοιχα δείγματα και να είναι ίδια με τις πληροφορίες του παραπεμπτικού. Μη σημασμένα δείγματα απορρίπτονται.
 • Συλλογή δειγμάτων
  Ολικό αίμα και μυελός: σε σωληνάριο με αντιπηκτικό EDTA για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου.
  Ορός αίματος: σε σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τις υπόλοιπες εξετάσεις.
  Βιολογικά υγρά: σε σωληνάριο με αντιπηκτικό ηπαρίνη για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου.
  Βιολογικά υγρά: σε σωληνάριο χωρίς αντιπηκτικό για τις υπόλοιπες εξετάσεις.
 • Ποιότητα και ποσότητα δειγμάτων
  Τα δείγματα πρέπει να είναι επαρκή σε ποσότητα για τον προσδιορισμό των αιτούμενων  εξετάσεων. Δείγματα αιμολυμένα ή/και λιπαιμικά είναι ακατάλληλα για τη διενέργεια των εξετάσεων.
  Για τη διερεύνηση πιθανής απομυελινωτικής νόσου του ΚΝΣ απαιτούνται κατά προσέγγιση ένα (1)  mL ΕΝΥ και ορού.
  Για τον προσδιορισμό του ανοσοφαινοτύπου συνήθως αρκεί η  ποσότητα ενός σωληναρίου γενικής αίματος.
 • Συσκευασία και μεταφορά δειγμάτων
  Σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2005), οι αποστολείς πιθανώς μολυσματικών ουσιών έχουν την ευθύνη για τη σωστή μεταφορά των δειγμάτων, ώστε να φτάνουν στον προορισμό τους σε καλή κατάσταση με στόχο να μην τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία κατά τη μεταφορά τους και να εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Τα αποστελλόμενα δείγματα πρέπει να μεταφέρονται σε θερμοκρασία 2-8οC.

 

Ημέρες δειγματοληψίας
Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 8-11π.μ., κατά προτίμηση μετά από δωδεκάωρη νηστεία. Τα δείγματα να παραδίδονται στο εργαστήριο, αφού έχουν τακτοποιηθεί οι οικονομικές εκκρεμότητες.

Ειδικά όσον αφορά τον ανοσοφαινοτυπικό έλεγχο με κυτταρομετρία ροής, οι εξετάσεις διενεργούνται Δευτέρα με Πέμπτη, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με το εργαστήριο. Σε έκτακτες περιπτώσεις, παρακαλούμε, πριν την αποστολή των δειγμάτων να προηγείται τηλεφωνική συνεννόηση με το εργαστήριο.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΕξέτασηΕίδος δείγµατοςΦιαλίδιοΑπαιτούµενη ποσότηταΠροετοιµασία ασθενούςΧρόνος παράδοσης στο ΕργαστήριοΧρόνος απάντησηςΠαρατηρήσεις
Ηλεκτροφόρηση, Ανοσοαφαίρεση και Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού ολικό αίµα   χωρίς αντιπηκτικό 4 ml ΟΧΙ < 6 h 8-10 ηµέρες  
IgG,  IgA,  IgM ανοσοσφαιρίνες ορού ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5 ηµέρες  
κ και λ ελαφρές αλύσεις ορού ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5 ηµέρες  
Ελεύθερες κ και λ ελαφρές αλύσεις ορού ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 5-7 ηµέρες  
Ανοσοσφαιρίνη IgΕ ορού ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5  ηµέρες  
IgG index και προσδιορισμός ολιγοκλωνικών IgG ζωνών στο ΕΝΥ ολικό αίµα &
ENY
χωρίς αντιπηκτικό 4 ml &
τουλάχιστον
0,5 ml ENY
του ιδίου
24ώρου
νηστεία < 6 h 25-30 ηµέρες  
Παράγων C3 ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 3 h 2-5  ηµέρες  
Παράγων C4 ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 3 h 2-5  ηµέρες  
Ρευµατοειδής
παράγων
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5  ηµέρες  
CRP (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 1-3 ηµέρες  
HPT (Απτοσφαιρίνη) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml ΟΧΙ < 6 h 2-5 ηµέρες  
CER (Σερουλοπλασμίνη) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5 ηµέρες  
AAT (Α1 αντιθρυψίνη) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5 ηµέρες  
ASTO ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 2-5  ηµέρες  
Β2 μικροσφαιρίνη ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 5-7  ηµέρες  
CRP hs (C-Αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 5-7 ηµέρες  
Προκαλσιτονίνη ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 1-3  ηµέρες  
Αντιγόνα επιφανείας
Τ-λεµφοκυττάρων
(AIDS)
ολικό αίµα Κ3 EDTA 2 ml
(1 σωληνάριο γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 3 h 3-5 ηµέρες Παραλαβή δειγµάτων
Τρίτη-Πέμπτη
Προσδιορισμός υποπληθυσμών λεμφοκυττάρων ολικό αίµα, µυελός, ΕΝΥ, Ασκιτικό, Πλευριτικό Κ3 EDTA ή ηπαρίνη 2 ml
(1 σωληνάριο γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 6 h 15 ηµέρες Αποστολή δειγµάτων
κατόπιν ραντεβού
Ανοσοφαινότυπος
κυττάρων οξείας
λευχαιµίας
ολικό αίµα, µυελός,
Ασκιτικό,
Πλευριτικό
Κ3 EDTA
ή ηπαρίνη
4 ml
(2 σωληνάρια γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 6 h 15 ηµέρες Προσυνεννόηση µε το Εργαστήριο
Ανοσοφαινότυπος
χρονίων
λεµφοϋπερπλαστικών
νοσηµάτων/
Λεµφωµάτων Β, Τ
ολικό αίµα,
µυελό,
Ασκιτικό,
Πλευριτικό
Κ3 EDTA
ή ηπαρίνη
4 ml
(2 σωληνάρια γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 6 h 15 ηµέρες Αποστολή δειγµάτων
κατόπιν ραντεβού
Τυποποίηση
οικογενειών υποδοχέα
Τ-λεµφοκυττάρων
(TCR)
ολικό αίµα Κ3 EDTA 2 ml
(1 σωληνάριο γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 6 h 15 ηµέρες Αποστολή δειγµάτων
κατόπιν ραντεβού
Διαγνωστική διερεύνηση πολλαπλού μυελώματος Μυελός των οστών Κ3 EDTA 2 ml
(1 σωληνάριο γενικής αίµατος)
ΟΧΙ < 6 h 15 ηµέρες Αποστολή δειγµάτων
κατόπιν ραντεβού
Αντιπυρηνικά
αντισώµατα (ΑΝΑ) -
Συµπεριλαµβάνονται τα
ACA
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 5-7  ηµέρες Συντοµότερος χρόνος απάντησης για αρνητικό δείγµα
Αντι-ds DNA
αντισώµατα
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 7-10  ηµέρες  
Αυτοαντισώµατα
έναντι µιτοχονδρίων
(ΑΜΑ)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 7-10  ηµέρες  
Αυτοαντισώµατα
έναντι λείων µυϊκών
ινών (SMA)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 7-10  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
µικροσωµίων ήπατος-
νεφρών (LKM1)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 7-10  ηµέρες  
Αυτοαντισώµατα
έναντι τοιχωµατικών
κυττάρων στοµάχου
(PCA)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 7-10  ηµέρες  
Αντισώματα έναντι διαλυτών αντιγόνων του πυρήνα (ENA SCREEN) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
Sm-RNP (ΕΝΑ)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι Sm (ΕΝΑ) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι Ro, SSA (EΝΑ) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι La, SSB  (EΝΑ) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
Σκληροδέρµατος (Scl- 70)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
Jo-1
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
καρδιολιπίνης IgG
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι
καρδιολιπίνης IgM
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι β2
γλυκοπρωτεΐνης Ι
(IgG)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι β2
γλυκοπρωτεΐνης Ι
(IgM)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώματα  έναντι ιστικής τρανσγλουταμινάσης (Anti-tTG) IgG - IgA ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντιγλοιαδινικά αντισώματα (AGA)
IgG - IgA
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώματα  έναντι ενδομυΐου (EMA) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
C1 INH – Αναστολέας C1 ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 30 ηµέρες  
  CIC (κυκλοφορούντα ανοσοσυμπλέγματα) ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 30 ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι CCP ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 30  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι GBM ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 1 - 3  ηµέρες Προσυνεννόηση με το εργαστήριο
Αντισώµατα έναντι κυτταροπλάσµατος
των ουδετεροφίλων
(C-ANCA/PR3)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  
Αντισώµατα έναντι µυελοπεροξειδάσης
των ουδετεροφίλων
(P-ANCA/MPO)
ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό 4 ml νηστεία < 6 h 20-25  ηµέρες  Η απαιτούµενη ποσότητα αναφέρεται σε εξετάσεις που ζητούνται μεμονωμένα και γίνονται από ολικό αίµα χωρίς αντιπηκτικό. Σε περίπτωση που ζητούνται περισσότερες από µία εξετάσεις απαιτείται επιπλέον όγκος ολικού αίµατος περίπου 0,5 ml ανά εξέταση.

Οι ενδιαφερόμενοι για περαιτέρω πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα του τμήματος.