Τμήμα ανοσοενζυμικών εξετάσεων (ELISA)

line

Στο τμήμα ανοσοενζυμικών εξετάσεων (ΕLISA) πραγματοποιούνται:

  • SHBG (Sex hormone-binding globulin)
  • 17-OH-PR (17-hydroxyprogesterone)
  • hGH (Human growth hormone)
  • ACTH (Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη)
  • Ρενίνη
  • Αλδοστερόνη
  • Ερυθροποιητίνη κ.α.