Τμήμα ειδικών Βιοχημικών-Ανοσολογικών εξετάσεων

line

Στο τμήμα ειδικών Βιοχημικών-Ανοσολογικών εξετάσεων πραγματοποιούνται οι:

Ειδικές Βιοχημικές εξετάσεις που αφορούν τον ορμονικό έλεγχο του Άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Γονάδων,του θυρεοειδούς,του οστικού μεταβολισμού

 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Ωχρινοτρόπος (LH), Οιστραδιόλη (Ε2),
 • Προλακτίνη (PRL),
 • Προγεστερόνη (PGR),
 • β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-ΗCG),
 • Θειική δεϋδροεπανδροστερόνη(DHEA-S),
 • Τεστοστερόνη ολική (Τ),
 • Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3)
 • Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)
 • Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Θυρεοσφαιρίνη (Tg)
 • Αnti-TPO (μικροσωμιακά)
 • Anti-TG (θυρεοσφαιρινικά)
 • Παραθορμόνη (PTH)
 • Οστεοκαλσίνη(ΟC)
 • Καρβοξυτελικό τελοπεπτίδιο του κολλαγόνου τύπου Ι (Β-CTx)
 • Αμινοτελικό προπεπτίδιο προκολλαγόμου τύπου Ι (PINP)


Ειδικές Βιοχημικές εξετάσεις που αφορούν τον έλεγχο των νεοπλασματικών δεικτών

 • AFP(a-Fetal-Protein)
 • CEA (Καρκινοεμβρυϊκό Αντιγόνο)
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 125
 • CA 72-4
 • ΝSE (Neuron Specific Enolass)
 • CA SYFRA 21-1
 • PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
 • fPSA (Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο)
 • PSA/ Free PSA (Prostatic Serum Antigen)