Τμήμα κλασσικών Βιοχημικών εξετάσεων

line

Στο τμήμα κλασσικών Βιοχημικών εξετάσεων πραγματοποιούνται οι Βιοχημικές εξετάσεις ρουτίνας για τον λειτουργικό έλεγχο καρδιακού,  νεφρικού, γαστρεντερολογικού συστήματος, λιπιδαιμικός έλεγχος κ.α. :

 • Γλυκόζη (σάκχαρο) (GLU)
 • Κρεατινίνη (CRE)
 • Ουρία  (URE)
 • Aμινοτρανσφεράση Ασπαρτική (AST, SGOT)
 • Αμινοτρανσφεράση Αλανίνης (ALT, SGPT)
 • Λευκώματα ολικά
 • Αλβουμίνη (ALB)
 • Σφαιρίνες
 • Αμυλάση (AMS)
 • Γαλακτική Δεϋδρογενάση (LDH)
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • Όξινη φωσφατάση (ACP)
 •  Μη προστατική φωσφατάση (NPP)
 • Προστατικό κλάσμα όξινης φωσφατάσης  (PACP)
 • Γάμμα Γλουταμυλική Τρανσπεπτιδάση (γ-GT)
 • Κρεατινική Φωσφοκινάση (CPK)
 • Κρεατικήκινάση (CK-MB)
 • τροπονίνη (Τ-HS)
 • Pro-BNP ( Β-τύπου Νατριουρητικό Πεπτίδιο)
 • Λιπάση  (LPS)
 • Ολική δεσμευτική ικανότητα Σιδήρου (TIBC)
 • Ουρικό Οξύ (URCA)
 • Χοληστερόλη (Cholesterol)
 • Χοληστερόλη (LDL)
 • Χοληστερόλη (HDL)
 • Tριγλυκερίδια (ΤRI)
 • Σίδηρος (Fe)
 • Φερριτίνη  (FER)
 • Φωσφατάση Οξινη Προστατική Ορού
 • Ολική χολερυθρίνη (ΤΒL)
 • Άμεση Χολερυθρίνη (DBL)
 • Έμμεση Χολερυθρίνη  (ΙΒL )
 • Χολινεστεράση (Cholinesterase)
 • Aποπρωτεΐνες (apo-A,apo-B)
 • Λιποπρωτεΐνη Lp(a)
 • Κορτιζόλη
 • Ινσουλίνη
 • Mετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης (ACE )
 • Βιταμίνη Β12
 • Φυλλικό Οξύ
 • Φερριτίνη
 • Κάλιο (Κ+)
 • Mαγνήσιο  (Mg++)
 • Νάτριο (Νa+)
 • Χλώριο (Cl-)
 • Aσβέστιο  (Ca++)
 • Φωσφόρος (P)