Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

4.5.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (95,5 KB)

22.4.2016 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοίνωση (77,5 KB)

18.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 10 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Ανακοίνωση (77,5 KB)

12.4.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (80,5 KB)

6.4.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Αρχείο (81 KB)

5.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με αριθμό 2/05-04-2016 - Tεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα http://www.ahepahosp.gr/ahepaprom/index.php/showannouncement/index/1


ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

28.4.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΩΝ Η/Υ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αρχείο (12 KB)

28.4.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΩΝ Η/Υ
Διακήρυξη (1452,3 KB)

28.4.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΝΣΟΛΩΝ Η/Υ
Ανακοίνωση (327,6 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

15.4.2016 Διενέργεια Τακτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού (αρ. Διακ. 17/2016)
Διακήρυξη (1184,2 KB), Συνοδευτικό 1 (207 KB), Συνοδευτικό 2 (15 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

28.4.2016 22-2016 ΔΙΑΠΡ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Πρόσκληση (374,5 KB)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

5.4.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/2016 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ http://www.ahepahosp.gr/ahepaprom/index.php/showannouncement/index/1


ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

27.4.2016 ΣΜ121 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΟΥ
Αρχείο (314,1 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

27.4.2016 ΣΜ127 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ-ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΑΛΓΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ-ΣΑΚΩΝ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΩΝ
Αρχείο (339 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

27.4.2016 ΚΣ31 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Αρχείο (297,4 KB)

27.4.2016 ΚΣ 30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Αρχείο (264,3 KB)

26.4.2016 ΣΜ120 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΒΩΝ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΩΝ
Αρχείο (289,4 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

26.4.2016 ΣΜ126 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ-ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ-ΔΙΑΤΡΗΤΗΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ- BIPPER-ΘΗΚΕΣ DVD-ΤΡΑΠΕΖΙ ΕΠΙΚΑΘΗΜΕΝΟ
Αρχείο (329,8 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

26.4.2016 ΣΜ125 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ-ΔΙΣΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ-ΠΕΟΚΑΛΥΠΤΡΩΝ-ΛΑΒΙΔΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Αρχείο (311,3 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

26.4.2016 ΣΜ124 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ
 (311,3 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

26.4.2016 ΣΜ123 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΩΝ
Αρχείο (304 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

26.4.2016 ΣΜ122 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΩΝ-ΑΛΑΤΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ-ΧΛΩΡΙΝΗΣ
Αρχείο (297,6 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

26.4.2016 ΣΜ128 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (390,2 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

25.4.2016 ΣΜ119 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (342,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

25.4.2016 ΣΜ118 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤIAΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (337,1 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

25.4.2016 ΚΣ29 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΟΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Αρχείο (287,6 KB)

25.4.2016 ΚΣ28 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Αρχείο (296,7 KB)

25.4.2016 ΚΣ27 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ
Αρχείο (253,1 KB)

25.4.2016 ΚΣ26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (277 KB)

25.4.2016 ΚΣ25 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (247,2 KB)

25.4.2016 ΚΣ24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ
Αρχείο (261,1 KB)

22.4.2016 Ν61 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (311,6 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

22.4.2016 Ν60 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Αρχείο (530,5 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

22.4.2016 Ν59 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ
Αρχείο (328 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

22.4.2016 Ν58 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ
Αρχείο (313,3 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

22.4.2016 Ν57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (330 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

22.4.2016 Ν56 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (322,4 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

18.4.2016 Ν54 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (412,9 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

20.4.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΥΗ ΚΟΥΤΣΙΟΥΛΗ
Αρχείο (376,8 KB)

20.4.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΣΑΝΑΚΑ
Αρχείο (586,9 KB)

8.4.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΓΚΟΥΜΑ
Αρχείο (127,8 KB)

8.4.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΜΟΛΥΒΑ
Αρχείο (336,6 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<