Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2313 303 774 & 789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr, Περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ και οι εργαζόμενοί του σας εύχονται
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ και ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

14.5.2018 Σύμφωνα με την με αριθμ. Γ4α/οικ.212113/12-03-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 972/τ.Β΄/19-03-2018) με θέμα: «Διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων Ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία, Κλινική Μικροβιολογία και Επεμβατική Ακτινολογία» καταρτίζονται και τηρούνται ηλεκτρονικοί κατάλογοι (ένας για ιατρούς του ΕΣΥ και ένας για ιδιώτες), οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στον ιστότοπο του Νοσοκομείου μας. Ο κατάλογος περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του/της ιατρού, την ειδικότητά του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της. Οι ιατροί καταχωρούνται στον κατάλογο με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτε-ραιότητα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.
Κατάρτιση – τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία. (213,4 KB), Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή στον κατάλογο ιδιωτών Ιατρών (130,1 KB), Έντυπο Αίτησης για την εγγραφή Ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ (131,2 KB), Πίνακας 1: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ (49,9 KB), Πίνακας 2: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ-ΙΔΙΩΤΩΝ (210,4 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

18.5.2018 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΣΕΤ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝΝ
Πρόσκληση (1606,9 KB)

17.5.2018 Προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Αναλυτών Αερίων Αίματος με συνοδό εξοπλισμό
Ανακοίνωση (413,6 KB), Συνοδευτικό 1 (27,5 KB)

17.5.2018 Προμήθεια Αναλωσίμου Υλικού Αναλυτών Αερίων Αίματος με συνοδό εξοπλισμό
Διακήρυξη (1125,8 KB)

16.5.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Πρόσκληση (1424,9 KB)

2.5.2018 30/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ
Πρόσκληση (1885,9 KB)

24.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29/2018 - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΕΙ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 45331000-6)
Πρόσκληση (1644,2 KB)

24.4.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 13/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Διακήρυξη (1211,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

24.4.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 13/2018 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ
Ανακοίνωση (237,2 KB)

23.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27/2018: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΕΞΙ (16) ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 39717200-3)
Πρόσκληση (1241,8 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

11.5.2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Διακήρυξη (320,4 KB), Συνοδευτικό 1 (886,3 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

21.5.2018 ANAKOINΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΜ84
Ανακοίνωση (118,4 KB)

21.5.2018 ANAΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Ν57
 (120,4 KB)

21.5.2018 ΣΜ96 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Αρχείο (403,3 KB), Συνοδευτικό 1 (18,2 KB)

21.5.2018 ANAKOIΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Ν66/2018
 (119,5 KB)

21.5.2018 ΣΜ97 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (376,3 KB), Συνοδευτικό 1 (15,2 KB)

17.5.2018 ΣΜ95 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (376,6 KB), Συνοδευτικό 1 (15,6 KB)

14.5.2018 ΣΜ93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (386,8 KB), Συνοδευτικό 1 (17,6 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

4.5.2018 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (281,9 KB)

Διαβουλεύσεις

18.5.2018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ
Ανακοίνωση (376,7 KB)

14.5.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
Ανακοίνωση (375,3 KB)

14.5.2018 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (376,9 KB)

11.5.2018 Έναρξη διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Σινδόνης Σατινέ
 (213,3 KB)

7.5.2018 Διαβούλευση μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την Έκδοση Φωτοαντιγράφων με παροχή με των απαιτούμενων Φωτοτυπικών Μηχανημάτων (cpv 79824000-6 Υπηρεσίες εκτύπωσης και διανομής) από 08.05.2018 έως και 28.05.2018.
Ανακοίνωση (233,8 KB)

4.5.2018 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ
Ανακοίνωση (15 KB), Συνοδευτικό 1 (246 KB)

4.5.2018 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ανακοίνωση (376,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<