Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 2.10.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 18.9.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 15.9.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
  Ανακοίνωση
 • 22.9.2015 Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ σας προσκαλεί στην παρουσίαση με θέμα: << Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και παρακολούθηση της ηπατίτιδας Β και C, HbsAg Quantitative, HCVAg>>
  Πρόσκληση
 • 2.10.2015 Απάντηση των δημοσιευμάτων της Τετάρτης 30.09.15 σχετικά με τις ελλείψεις υλικών στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
  Αρχείο

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

2.10.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (40,3 KB)

18.9.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ανακοίνωση (76 KB)

15.9.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ Α) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Β) ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΤΗς ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ανακοίνωση (55 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2.10.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διακήρυξη (460,9 KB)

2.10.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΙΔΙΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (324,8 KB)

16.9.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016
Διακήρυξη (418,2 KB)

16.9.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΤΩΝ 2015 ΚΑΙ 2016
Ανακοίνωση (186,6 KB)

16.9.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 63/2015 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΠΠΥΦΥ 2013, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 01.10.2015, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000,00€
Διακήρυξη (10626,7 KB), Συνοδευτικό 1 (68,5 KB)

16.9.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 63/2015 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ανακοίνωση (215,1 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

6.10.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 62/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΡ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚ. ΕΣΗΔΗΣ: 15704, CΡV: 98310000-9, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΠΥΦΥ 2013
Διακήρυξη (12139,3 KB), Συνοδευτικό 1 (20,5 KB)

1.10.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 62/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 100.000,00€, ΠΠΥΦΥ 2013, ΗΜ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 13.11.2015
Ανακοίνωση (250,1 KB)

29.9.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59/2015 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΚΗΡ: 15265
Διακήρυξη (17719,5 KB), Συνοδευτικό 1 (60,5 KB)

28.9.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59/2015 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΑΡ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΚΗΡ: 15265, ΗΜ ΔΙΕΝ: 06.11.2015, ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΠΥΦΥ 2013
Ανακοίνωση (264,7 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

16.9.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Διαπραγμάτευση (14219,8 KB), Συνοδευτικό 1 (23 KB)

16.9.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 61/2015
Ανακοίνωση (236 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

6.10.2015 ΣΜ47-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΝΕΚΡΩΝ
Αρχείο (289,7 KB), Συνοδευτικό 1 (38,5 KB)

6.10.2015 ΣΜ46-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (377,6 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

2.10.2015 ΣΜ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (311,3 KB), Συνοδευτικό 1 (27 KB)

30.9.2015 ΣΜ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (336,8 KB), Συνοδευτικό 1 (27,5 KB)

30.9.2015 ΣΜ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Αρχείο (398,6 KB), Συνοδευτικό 1 (29,5 KB)

22.9.2015 Ν144 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (322,3 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

22.9.2015 Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ σας προσκαλεί στην παρουσίαση με θέμα: << Νεότερα δεδομένα στη διάγνωση και παρακολούθηση της ηπατίτιδας Β και C, HbsAg Quantitative, HCVAg>>
Πρόσκληση (12,2 KB)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

2.10.2015 Απάντηση των δημοσιευμάτων της Τετάρτης 30.09.15 σχετικά με τις ελλείψεις υλικών στο Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ.
Αρχείο (1255,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<