Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 16.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
  Ανακοίνωση
 • 10.1.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας
  Ανακοίνωση
 • 9.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 5.1.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  Ανακοίνωση
 • 28.12.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Ανακοίνωση
 • 23.1.2017 Η Διοίκηση προσκαλεί όλους τους εργαζόμενους σε εκδήλωση για την κοπή της Παραδοσιακής Βασιλόπιτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Νευροεπιστημών (Πενταόροφο Κτίριο). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
  Πρόσκληση
 • 17.1.2017 Δελτο Τύπου: Τοποθέτηση νέων υπαλλήλων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
  Αρχείο

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

16.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (78 KB)

10.1.2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ για την ανάδειξη εργολάβου υπηρεσιών καθαριότητας
Ανακοίνωση (57,7 KB)

9.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (96,5 KB)

5.1.2017 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ και ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανακοίνωση (96,5 KB)

28.12.2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση (84,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

18.1.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
Πρόσκληση (3059,6 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

12.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΑΡ ΔΙΑΚ 75/2016 ΥΛΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (166,2 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

12.1.2017 Ηλεκτρονική (30760) Διαπραγμάτευση της 18.01.2017 Υπηρεσίες Καθαριότητας
Πρόσκληση (382,5 KB)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

23.1.2017 Η Διοίκηση προσκαλεί όλους τους εργαζόμενους σε εκδήλωση για την κοπή της Παραδοσιακής Βασιλόπιτας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Νευροεπιστημών (Πενταόροφο Κτίριο). Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.
Πρόσκληση (1338,9 KB)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

17.1.2017 Δελτο Τύπου: Τοποθέτηση νέων υπαλλήλων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας
Αρχείο (314,2 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

23.1.2017 Ν26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ-AQUAPAK ΜΕ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ
Αρχείο (298,9 KB), Συνοδευτικό 1 (28,5 KB)

19.1.2017 ΚΣ26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ
Αρχείο (256,8 KB)

16.1.2017 ΣΜ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (330,1 KB), Συνοδευτικό 1 (15,1 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<