Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

8.2.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (80 KB)

3.2.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (95,5 KB)

18.1.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (77,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

11.2.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 2/2016 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 20607)
Διαπραγμάτευση (9840,1 KB)

11.2.2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2/2016 - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Ανακοίνωση (181,8 KB)

8.2.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2016 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΕΝΤ, ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ
Διαπραγμάτευση (18950 KB)

8.2.2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΕΝΤ, ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ
Ανακοίνωση (182,2 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

11.2.2016 ΣΜ49 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 -ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΗΚΓ
Αρχείο (300,7 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

8.2.2016 ΣΜ48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αρχείο (293,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

8.2.2016 ΣΜ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (297,5 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

8.2.2016 ΣΜ46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΕΓ
Αρχείο (296,4 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

8.2.2016 ΣΜ45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (327 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

8.2.2016 ΣΜ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αρχείο (312,9 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

8.2.2016 ΣΜ42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ
Αρχείο (294,9 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

8.2.2016 ΣΜ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (357,5 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

8.2.2016 ΣΜ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (308,5 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

8.2.2016 N30 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (301,8 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

4.2.2016 Ν29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΥΓΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΣΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (409 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<