Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

16.7.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
Ανακοίνωση (37,5 KB)

16.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση (37,6 KB)

16.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ανακοίνωση (78 KB)

6.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (38,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

31.7.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/2015 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΠΠΥΦΥ 2013, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 26.08.2015
Διακήρυξη (13181,9 KB), Συνοδευτικό 1 (16,1 KB)

30.7.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Διακήρυξη (399 KB)

30.7.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (174,1 KB), Συνοδευτικό 1 (13,2 KB)

30.7.2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (174,1 KB)

20.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡ. 46/2015 - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΟ
Ανακοίνωση (36,5 KB)

20.7.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΥΣΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (226,6 KB)

20.7.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 50/2015, ΗΜ ΔΙΕΝ: 27.07.2015
Διακήρυξη (6169,9 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

9.7.2015 Διακήρυξη 46/2015 πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα κα ιατρικού κενού του Νοσοκομείου
Διακήρυξη (399 KB)

9.7.2015 Ανακοινωση - Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κέντρων πεπιεσμένου αέρα κα ιατρικού κενού του Νοσοκομείου
Ανακοίνωση (189 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

17.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (341,4 KB)

14.7.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ
Ανακοίνωση (259,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

15.7.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 49/2015 ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Διακήρυξη (1974,2 KB), Συνοδευτικό 1 (27,3 KB)

15.7.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση (280,1 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

31.7.2015 N128 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Αρχείο (310,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

27.7.2015 Ν127 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (315,6 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

27.7.2015 N126 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (354,8 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

27.7.2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΩΝ
Αρχείο (254,7 KB)

22.7.2015 Ν122 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (378,3 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ
Αρχείο (164,9 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ
Αρχείο (171 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗΣ
Αρχείο (166,1 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ
Αρχείο (170,5 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Αρχείο (165,2 KB)

16.7.2015 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΕΣΑΣ-ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ
Αρχείο (164,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<