Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 19.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΎΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 4c ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -30c
  Ανακοίνωση
 • 18.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
  Ανακοίνωση
 • 18.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 16.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 16.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ BACLOFEN
  Ανακοίνωση

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

19.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΎΟ ΨΥΓΕΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 4c ΚΑΙ ΔΥΟ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ -30c
Ανακοίνωση (81,5 KB)

18.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ
Ανακοίνωση (74,5 KB)

18.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (76 KB)

16.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Ανακοίνωση (74,5 KB)

16.11.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ BACLOFEN
Ανακοίνωση (95,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

17.11.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 74/2015 - Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου ορκωτών λογιστών
Διακήρυξη (554,6 KB)

17.11.2015 Πρόχειρος επαναληπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου ορκωτών λογιστών.
Ανακοίνωση (221,3 KB)

16.11.2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΝΔΟΡΑΧΙΑΙΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ BACLOFEN
Διακήρυξη (901,2 KB), Συνοδευτικό 1 (236,2 KB), Συνοδευτικό 2 (59 KB)

13.11.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 77/2015 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (cpv 33192000-2)
Διακήρυξη (802 KB), Συνοδευτικό 1 (16 KB)

12.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 77/2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (cpv 33192000-2)
Ανακοίνωση (256,9 KB)

12.11.2015 76/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (cpv 33192000-2)
Διακήρυξη (786,3 KB), Συνοδευτικό 1 (14,4 KB)

11.11.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 76/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ (cpv 33192000-2)
Ανακοίνωση (257,2 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

24.11.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 72/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Διακήρυξη (743,6 KB), Συνοδευτικό 1 (27,2 KB)

13.11.2015 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 31/12/2015 για ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Διακήρυξη (736,6 KB)

3.11.2015 ΔΙΑΚ 71-2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοίνωση (224,3 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

24.11.2015 Ανάδειξη Χορηγητών Προμήθειας Κρέατος και Ειδών Παντοπωλείου
Ανακοίνωση (245,7 KB), Συνοδευτικό 1 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ, Συνοδευτικό 2 (377,5 KB)

11.11.2015 73/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (17705) - ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Διακήρυξη (554,6 KB)

10.11.2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (17705) ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Ανακοίνωση (303,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

24.11.2015 ΚΣ53 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Αρχείο (256,6 KB)

19.11.2015 Ν164 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
Αρχείο (1074,1 KB)

18.11.2015 ΣΜ73 ΕΡΕΥΝA ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ-ΑΝΤΛΙΩΝ-ΜΑΣΚΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Αρχείο (330,6 KB), Συνοδευτικό 1 (27,5 KB)

18.11.2015 ΣΜ74 ΕΡΕΥΝA ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αρχείο (320 KB), Συνοδευτικό 1 (26,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<