Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική άσκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • 15.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
  Ανακοίνωση
 • 12.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανακατασκευή και εξοπλισμός της Β Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
  Ανακοίνωση
 • 10.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
  Ανακοίνωση
 • 10.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 28.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
  Ανακοίνωση
 • 28.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  Ανακοίνωση
 • 26.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 1.12.2014 Επιστημονική Εκδήλωση «Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ»
  Πρόσκληση
 • 11.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
  Link

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

15.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανακοίνωση (34,5 KB)

12.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ανακατασκευή και εξοπλισμός της Β Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Ανακοίνωση (288,6 KB)

10.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
Ανακοίνωση (76 KB)

10.12.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (75,5 KB)

28.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Ανακοίνωση (69,5 KB)

28.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ανακοίνωση (69,5 KB)

26.11.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ανακοίνωση (69,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

18.12.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 66/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΗΜ ΔΙΕΝ: 15.01.2015, ΤΕΛ ΗΜ ΚΑΤΑΘ ΠΡΟΣΦ: 14.01.2015
Διακήρυξη (6128,1 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

17.12.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 66/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ & ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, CPV: 98310000-9, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.396,85€, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 15.01.2015, ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΩΣ: 14.01.2015
Ανακοίνωση (226 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

16.12.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΠΥΥ 2012
Ανακοίνωση (388,9 KB), Συνοδευτικό 1 (195,6 KB)

6.12.2014 1H ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝ ΠΡΟΔ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (56 KB)

24.11.2014 Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη Επιτροπής έγκρισης Διενέργειας Διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου
Ανακοίνωση (115 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

19.12.2014 Ν190 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑ ΜΟΝΙΜ.ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

19.12.2014 N177 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

18.12.2014 N191 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
Αρχείο (73 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

18.12.2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΣΦΥΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΥΣΗΣ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

17.12.2014 Ν189 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΤΙΑΣ ΓΑΝΤΙΑ -ΒΕΛΟΝΕΣ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

17.12.2014 Ν188 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΑ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

17.12.2014 Ν187 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αρχείο (61,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

17.12.2014 Ν186 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΣΥΡΙΓΓΕΣ
Αρχείο (60 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

17.12.2014 Ν185 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
Αρχείο (61 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

17.12.2014 N184 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ PASTEUR
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

16.12.2014 N177 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

16.12.2014 N176 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1.12.2014 Επιστημονική Εκδήλωση «Αγγειακές Ημέρες ΑΧΕΠΑ»
Πρόσκληση (1065,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<