Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική άσκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

26.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Ανακοίνωση (75 KB)

26.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
Ανακοίνωση (75,5 KB)

26.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Ανακοίνωση (75,5 KB)

19.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
Ανακοίνωση (75 KB)

17.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝΑΙΜΔΟΣΙΑΣ
Ανακοίνωση (75 KB)

17.2.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Ανακοίνωση (75 KB)

9.2.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση (35,1 KB)

9.2.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΔΟΦΑΚΟΙ
Ανακοίνωση (35 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

6.3.2015 64/2014 ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Διακήρυξη (405,1 KB)

6.3.2015 64/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΦΑΣΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ ΜΕ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ
Ανακοίνωση (187,3 KB)

27.2.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΩΡΛ
Διακήρυξη (714,6 KB), Συνοδευτικό (328,5 KB)

27.2.2015 2/2015 προμήθειας αναλώσιμου υλικού ΩΡΛ
Ανακοίνωση (207,6 KB), Συνοδευτικό 1 (207,6 KB)

16.2.2015 Επίβλεψης Λειτουργίας – Συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
Διακήρυξη (547,7 KB)

16.2.2015 Επίβλεψης Λειτουργίας – Συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου
Ανακοίνωση (226,5 KB)

5.2.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 59/2014 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΗΜ.ΔΙΕΝ.25.2.2015
Διακήρυξη (14295,7 KB)

5.2.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 59/2014 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ
Ανακοίνωση (327,8 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

6.3.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 10/2015
Διακήρυξη (1018,2 KB)

6.3.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ 10/2015
Ανακοίνωση (204,8 KB)

27.2.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ - ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση (327,5 KB)

26.2.2015 PROMITEUS - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟY ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟY ΥΛΙΚΟY
Διακήρυξη (675,1 KB), Συνοδευτικό 1 (32,7 KB), Συνοδευτικό 2 (1056,8 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

5.3.2015 Ν65 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
Αρχείο (270,7 KB)

5.3.2015 N64 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (297,5 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

5.3.2015 Ν63 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αρχείο (308,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

5.3.2015 Ν62 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Αρχείο (522 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

5.3.2015 N61 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ
Αρχείο (293,3 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

2.3.2015 Ν60 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΝΤΗΡΩΝ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΕΝΟΥ-ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΩΝ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ
Αρχείο (312,6 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

2.3.2015 Ν59 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (294,4 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

2.3.2015 Ν58 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (385,1 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

2.3.2015 Ν57 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
Αρχείο (322,9 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

2.3.2015 Ν56 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ-ΑΞΟΝΙΚΟ
Αρχείο (315,8 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

2.3.2015 Ν55 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (340,6 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

2.3.2015 Ν54 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (298,8 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

2.3.2015 Ν53 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αρχείο (331,7 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

24.2.2015 ΚΣ17 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (301,8 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<