Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική ?σκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος (B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 11.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
    Link

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

18.8.2014 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/21-06-2013 συνεδρίασή του (Θέμα 21°) με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469064-Ν00 τακτικό πρώτο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙ-ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV 38545000-7 Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυ-σης αερίων). Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ (1359)
Ανακοίνωση (234,4 KB)

28.7.2014 Διενέργεια τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης αερίων
Διακήρυξη (551 KB), Συνοδευτικό 1 (55,5 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

20.8.2014 Ν83 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΦΛΟΓΙΣΤΡΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

20.8.2014 N91 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

20.8.2014 N90 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΒΑΖΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (55,5 KB)

19.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Φ73
Αρχείο (58 KB)

18.8.2014 N93 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (54,5 KB)

14.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ν36
Αρχείο (54 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

14.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡ. ΚΑΡΔΙΑΣ Ν56 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (55 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

14.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ Φ70
Αρχείο (58 KB)

14.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ Φ69
Αρχείο (57,5 KB)

14.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Φ65 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (48,5 KB)

14.8.2014 Α41 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΣΠΟΓΓΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΑ
Αρχείο (57 KB), Συνοδευτικό 1 (31,5 KB)

12.8.2014 Α40 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

6.8.2014 Α38 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΚΟΠΤΟΡΡΑΠΤΕΣ)
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (213,5 KB)

6.8.2014 Α37 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΛΑΒΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (211,5 KB)

6.8.2014 Α36 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΕΤ ΑΙΜΟΡΡΟΪΔΕΚΤΟΜΗΣ
Αρχείο (55,5 KB), Συνοδευτικό 1 (209,5 KB)

11.8.2014 Α34 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΕΣ
Αρχείο (55,5 KB), Συνοδευτικό 1 (211 KB)

6.8.2014 Α33 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Αρχείο (58,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

13.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φ71
Αρχείο (59,5 KB)

13.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Φ72
Αρχείο (56,5 KB)

13.8.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν92
Αρχείο (55,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<