Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 30.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 29.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 25.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)
  Ανακοίνωση
 • 25.11.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 23.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 22.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 22.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 21.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
  Ανακοίνωση
 • 18.11.2016 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 24 ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 15.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 11.11.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 11.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 28.11.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κας. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ
 • 28.11.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Κας. ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΛΙΛΙΤΣΙΔΟΥ
 • 14.11.2016 Ευχαριστήρια επιστολή του Κου Καμίνη

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

30.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (83 KB)

29.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗΣ
Ανακοίνωση (82 KB)

25.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS)
Ανακοίνωση (83 KB)

25.11.2016 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (UPS) ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (83 KB)

23.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (84 KB)

22.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Ανακοίνωση (83 KB)

22.11.2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Ανακοίνωση (84 KB)

21.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78 KB)

18.11.2016 ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KAI ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 24 ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (41,3 KB)

15.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ανακοίνωση (37,7 KB)

11.11.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (103 KB)

11.11.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Ανακοίνωση (104 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ & ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΑΜΤΟς ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (cpv 45331000-6)
Πρόσκληση (370,7 KB), Συνοδευτικό 1 (466,3 KB)

2.12.2016 64/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (ΤΕΠ)
Πρόσκληση (370,7 KB)

25.11.2016 65/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) UPS ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ Γ-ΚΑΜΕΡΑΣ
Πρόσκληση (451,7 KB)

25.11.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Πρόσκληση (1863,1 KB)

22.11.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Πρόσκληση (1646,3 KB)

21.11.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (5) ΠΕΝΤΕ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ
Πρόσκληση (1508 KB)

21.11.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΜΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Πρόσκληση (1737,5 KB)

18.11.2016 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Διακήρυξη (26471 KB)

18.11.2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/2016 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ανακοίνωση (194,6 KB)

15.11.2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΑΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Πρόσκληση (1846,8 KB)

14.11.2016 66/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΤΕΙ) ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πρόσκληση (873 KB)

8.11.2016 Aνάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ταχυδρομικών αποστολών
Ανακοίνωση (191 KB), Συνοδευτικό 1 (789,9 KB), Συνοδευτικό 2 (47 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

11.11.2016 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 29/11/2016
Πρόσκληση (354,3 KB)

11.11.2016 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15/11/2016
Πρόσκληση (383,2 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

2.12.2016 Μ 33-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Αρχείο (585,4 KB), Συνοδευτικό 1 (48 KB)

2.12.2016 Μ 32-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Αρχείο (706,2 KB), Συνοδευτικό 1 (48 KB)

2.12.2016 Μ 31-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (568,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

2.12.2016 Μ 30-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (355,7 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

2.12.2016 Μ 29-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (357,3 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

2.12.2016 Μ 28-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (344,2 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

2.12.2016 Μ 27-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (639,6 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

2.12.2016 Μ 26-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ , ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Αρχείο (718 KB), Συνοδευτικό 1 (49,5 KB)

2.12.2016 Μ 25-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ - ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ , ΑΠΟΘΗΚΗ , ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ , ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ
Αρχείο (634,1 KB), Συνοδευτικό 1 (48 KB)

2.12.2016 Μ 24-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ- ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ,ΑΠΟΘΗΚΗ, ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (824 KB), Συνοδευτικό 1 (54 KB)

2.12.2016 Μ 23-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
Αρχείο (1318,8 KB), Συνοδευτικό 1 (63,5 KB)

2.12.2016 Μ 22-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ
Αρχείο (341,8 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

2.12.2016 Μ 21-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (1079,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

2.12.2016 Μ 20-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Αρχείο (453,4 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

2.12.2016 Μ 19-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ
Αρχείο (404,6 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

2.12.2016 Μ 18-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (687,2 KB), Συνοδευτικό 1 (46,5 KB)

2.12.2016 Μ 17-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
Αρχείο (317 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

2.12.2016 Μ 16-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αρχείο (437,1 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

2.12.2016 Μ 15-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Αρχείο (623,5 KB), Συνοδευτικό 1 (46,5 KB)

2.12.2016 Μ 14-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (514,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

2.12.2016 Μ 13-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΩΝ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ,ΠΗΞΗ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Αρχείο (339,6 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

2.12.2016 Μ 12-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (373,2 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

2.12.2016 Μ 11-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (1082 KB), Συνοδευτικό 1 (55,5 KB)

2.12.2016 Μ 10-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (388,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

2.12.2016 Μ 9-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (329 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

2.12.2016 Μ 8-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (345 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

2.12.2016 Μ 7-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ- ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (660,6 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

2.12.2016 Μ 6-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ -ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (421,2 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

2.12.2016 Μ 5-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (487,1 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

2.12.2016 Μ 4-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (356,1 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

2.12.2016 Μ 3-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ - ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (512,9 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

2.12.2016 Μ 2-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ -ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (289 KB), Συνοδευτικό 1 (39 KB)

2.12.2016 Μ 1-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ-ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (577,4 KB), Συνοδευτικό 1 (44,5 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

28.11.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κας. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΥΤΣΙΑΛΗΣ
Αρχείο (144,3 KB)

28.11.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ Κας. ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΛΙΛΙΤΣΙΔΟΥ
Αρχείο (277,8 KB)

14.11.2016 Ευχαριστήρια επιστολή του Κου Καμίνη
Αρχείο (44,6 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<