Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική ?σκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος (B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 3.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
    Αρχείο
  • 11.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
    Link

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

15.7.2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (cpv 44115210-4, Υδραυλικό – Μηχανολογικό Υλικό) προϋπολογισθείσης δαπάνης ποσού 25.000 €, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Υ. 2012 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Διακήρυξη (542 KB), Συνοδευτικό 1 (102,5 KB)

11.7.2014 39/2014 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 24/07/2014, ΠΠΥΥ 2012, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ: 40.000,00€
Διακήρυξη (5408,4 KB)

8.7.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/2014 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, CPV 79700000-1, ΠΠΥΥ 2012, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000,00€, ΚΑΕ 0439, ΗΜΕΡ ΔΙΕΝ: 24.07.2014
Ανακοίνωση (204,6 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

28.7.2014 Διενέργεια τακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας συσκευών ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυσης αερίων
Διακήρυξη (551 KB), Συνοδευτικό 1 (55,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

14.7.2014 Διαπραγμάτευση 40/2014 Νευροχειρουργικού Υλικού. Δινέργ 29-7-2014
Διαπραγμάτευση (5352,1 KB), Συνοδευτικό 1 (50,5 KB)

8.7.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 227.014,85€, ΚΑΕ 1311, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ: 29.07.2014
Ανακοίνωση (175,8 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

29.7.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Φ49
Αρχείο (54,5 KB)

29.7.2014 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Φ48
Αρχείο (55 KB)

28.7.2014 Ν74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57,5 KB)

23.7.2014 N80 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΟΡΡΩΝ
Αρχείο (57,5 KB)

23.7.2014 Ν79 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ
Αρχείο (59 KB)

22.7.2014 Ν78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Αρχείο (87,5 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

3.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (92,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<