Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική ?σκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος (B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 29.8.2014 Απάντηση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά μετην καταγγελία για βιβλιοθηκονόμους ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
    Αρχείο
  • 27.8.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 ΕΠΙΤΡΩΠΩΝ: Ανακοινώνουμε ότι στις 27 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση για τις παρακάτω 6 Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την α-ριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    Ανακοίνωση
  • 11.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
    Link

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

29.8.2014 Απάντηση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετικά μετην καταγγελία για βιβλιοθηκονόμους ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ
Αρχείο (1699 KB)

27.8.2014 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 6 ΕΠΙΤΡΩΠΩΝ: Ανακοινώνουμε ότι στις 27 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση για τις παρακάτω 6 Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την α-ριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ανακοίνωση (119,1 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2.9.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΣ
Διακήρυξη (509,5 KB)

22.8.2014 44/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Ανακοίνωση (379,8 KB)

18.8.2014 Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, ύστερα από την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου κατά την 18η/21-06-2013 συνεδρίασή του (Θέμα 21°) με ΑΔΑ: ΒΛΠΠ469064-Ν00 τακτικό πρώτο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας «ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙ-ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» (CPV 38545000-7 Συσκευές ποιοτικής ή ποσοτικής ανάλυ-σης αερίων). Προϋπολογισμός δαπάνης: 100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. και θα επιβαρύνει τον ΚΑΕ (1359)
Ανακοίνωση (234,4 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

2.9.2014 Φ73 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57,5 KB)

2.9.2014 Ν99 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΑΡΤΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ-ΣΥΡΑΠΤΙΚΑ-ΦΑΚΕΛΟΙ
Αρχείο (61 KB), Συνοδευτικό 1 (14 KB)

1.9.2014 N72 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ -ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56 KB)

1.9.2014 N98 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ -ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΔΗΓΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΑΘΗΡΕΚΤΟΜΗ
Αρχείο (54 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

28.8.2014 Φ58 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (48 KB)

28.8.2014 Φ69 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57 KB)

27.8.2014 N92 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

27.8.2014 N92 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ, Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

27.8.2014 N96 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ ΚΑΤΟΠΤΡΩΝ
Αρχείο (55 KB)

26.8.2014 N82 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΡΙΓΓΕΣ LUER LOCK ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΥΕΛΟΓΡΑΜΑΤΟΣ-ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

26.8.2014 N85 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ-ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ -ΟΒΙΔΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (64 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<