Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική ?σκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος (B΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014)
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 22.10.2014 Ανακοινώνουμε ότι στις 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση για τις παρακάτω οκτώ (8) Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
    Ανακοίνωση
  • 20.10.2014 Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR - AED), θα διεξαχθούν σεμινάρια CPR/AED, για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος της 4ης ΥΠΕ και παρέχεται δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Από τον Νοέμβριο 2014 – Ιούνιο 2015 θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια που θα βρείτε στην ανακοίνωση
    Ανακοίνωση
  • 11.7.2014 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
    Link

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

22.10.2014 Ανακοινώνουμε ότι στις 24 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής, θα διεξαχθεί κλήρωση για τις παρακάτω οκτώ (8) Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ανακοίνωση (117,8 KB)

20.10.2014 Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR - AED), θα διεξαχθούν σεμινάρια CPR/AED, για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς και Νοσοκομείων της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ). Τα σεμινάρια είναι πιστοποιημένα από το Ευρωπαϊκό συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC). Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος της 4ης ΥΠΕ και παρέχεται δωρεάν για τους συμμετέχοντες. Από τον Νοέμβριο 2014 – Ιούνιο 2015 θα πραγματοποιηθούν τα σεμινάρια που θα βρείτε στην ανακοίνωση
Ανακοίνωση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

9.10.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 51/2014 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ PROVOX II - 15.000,00€ - ΔΙΕΝ: 22/10/2014
Διακήρυξη (4726,2 KB), Συνοδευτικό 1 (25,5 KB)

3.10.2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 51/2014 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ, 15.000€, ΗΜ ΔΙΕΝ: 22/10/2014, ΠΠΥΥ 2012
Ανακοίνωση (292,3 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

22.10.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΕΩΣ ΑΡ ΔΙΑΚ 6/2014
Ανακοίνωση (147,5 KB)

8.10.2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Διακήρυξη (521,5 KB), Συνοδευτικό 1 (49,5 KB)

6.10.2014 Ενιαίος Διεθνής διαγωνισμός της 18.11.2014, με αρ διακήρ 48-2014 Αναλώσιμο Υλικό Αιμοδυναμικής
Διακήρυξη (1044,8 KB), Συνοδευτικό 1 (161 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

2.10.2014 ΑΚΟΙΚΤΗ ΔΙΑΠΑΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Διαπραγμάτευση (154 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

24.10.2014 Ν151 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΟΥΡΩΝ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

24.10.2014 Ν117 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

23.10.2014 Ν150 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΑΚΙΑ ΤΟΝΕΡ CD
Αρχείο (71,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

23.10.2014 Α52 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑΣ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (12,8 KB)

23.10.2014 Ν149 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ
Αρχείο (54,5 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

22.10.2014 Ν148 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ-ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ
Αρχείο (58,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

22.10.2014 Α51 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (60 KB), Συνοδευτικό 1 (13,7 KB)

21.10.2014 Ν138 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤ.ΚΑΤΑΓΡ.ΜΠΑΤΑΡ.ΑΠΙΝΙ.ΒΑΛΒ.ΕΝΔΟ.ΛΥΧΝΙΑ ΕΠΙΣΤΟΜΙΑ
Αρχείο (59 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

21.10.2014 Ν147 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΑ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν146 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν145 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (57,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν144 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ
Αρχείο (56 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν143 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ
Αρχείο (55,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν142 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TEGADERM
Αρχείο (55,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

21.10.2014 Ν141 ΕΡΕΥΝ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ
Αρχείο (57 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 Ν140 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ THOR-ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.10.2014 N139 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (59 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

20.10.2014 N119 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (58,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

20.10.2014 Ν125 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΛΟΙΦΕΣ ΗΚΓ -ΚΡΕΜΑ ΚΕΡΑΤΙΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (56,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

20.10.2014 N124 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΟΛΙΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (57 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

20.10.2014 N120 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (55,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<