Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

17.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

20.10.2017 Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης
Ανακοίνωση (192 KB), Συνοδευτικό 1 (1336,1 KB)

19.10.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ
Πρόσκληση (1153,3 KB)

19.10.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑ
Πρόσκληση (921,8 KB)

13.10.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ
Πρόσκληση (2652,1 KB)

3.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 61/2017 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Ανακοίνωση (271,7 KB)

3.10.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 61/2017 (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)
Διακήρυξη (1004,9 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

19.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚ 57/2017
Ανακοίνωση (135,6 KB)

10.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός 41553,1 διαγωνισμός της 14-11-2017 - Ιατρικά Απόβλητα Διακ 39.1/2017
Διακήρυξη (232 KB)

8.10.2017 Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός της 13.11.2017 για προμήθεια Αναλώσιμο οφθαλμολογικό υλικό διακ 59/2017
Διακήρυξη (141,6 KB)

6.10.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
Διακήρυξη (1624,3 KB), Συνοδευτικό 1 (28,7 KB), Συνοδευτικό 2 (27,6 KB), Συνοδευτικό 3 (23,1 KB)

6.10.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 60/2017 ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (ΤΑΚΤΙΚΟΣ) - ΕΣΗΔΗΣ 46196
Ανακοίνωση (187,5 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

20.10.2017 ΣΜ228 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΛΥΧΝΙΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αρχείο (312,6 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

20.10.2017 ΣΜ227 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Αρχείο (330,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

20.10.2017 Ν151 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΒΙΔΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Αρχείο (286,2 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

20.10.2017 Ν150 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ
Αρχείο (302,5 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

17.10.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κου. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ
Αρχείο (253,3 KB)

11.10.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κου. ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Αρχείο (48,3 KB)

27.9.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κου ΔΑΜΙΑΝΙΔΗ ΚΩΣΤΑ
Αρχείο (227,4 KB)

Διαβουλεύσεις

6.10.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
Ανακοίνωση (25,3 KB), Συνοδευτικό 1 (3397,9 KB)

3.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΠΠΥΦΥ 2015) ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (24,7 KB)

3.10.2017 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΕ ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Ανακοίνωση (115,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<