Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική άσκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 22.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ DEXION
  Ανακοίνωση
 • 22.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
  Ανακοίνωση
 • 21.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 21.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 20.5.2015 Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής • για τον ορισμό των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 27/2015 της 3.6.2015, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
  Ανακοίνωση
 • 20.5.2015 Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη του 4ου μέλους της επιτροπής ενστάσεων της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 6925 της 13/3/2015, με αριθμ. διακήρυξης 4/2015, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (cpv 33122000-1)
  Ανακοίνωση

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

22.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ -ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΑΦΙΩΝ DEXION
Ανακοίνωση (37,9 KB)

22.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ανακοίνωση (40,1 KB)

21.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (38 KB)

21.5.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ 4ου ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανακοίνωση (38,4 KB)

20.5.2015 Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη επιτροπής • για τον ορισμό των μελών της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-ΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 27/2015 της 3.6.2015, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (38 KB)

20.5.2015 Διεξαγωγή κλήρωσης για ανάδειξη του 4ου μέλους της επιτροπής ενστάσεων της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης 6925 της 13/3/2015, με αριθμ. διακήρυξης 4/2015, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (cpv 33122000-1)
Ανακοίνωση (38,4 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

20.5.2015 27/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Διακήρυξη (384,1 KB)

19.5.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 27/2015 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (258,2 KB)

18.5.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 30/2015 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ: 30.000€, ΗΜ ΑΠΟΣΦΡ: 05.06.2015, ΠΠΥΦΥ 2013
Ανακοίνωση (206,6 KB)

18.5.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 30/2015 ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
Διακήρυξη (415,7 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

18.5.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης τριών ακτινολογικών μηχανημάτων
Διακήρυξη (469,6 KB)

18.5.2015 Επισκευή και συντήρηση τριών ακτινολογικών μηχανημάτων
Ανακοίνωση (187,1 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

12.5.2015 Διεθνής ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη χορηγητών προμήθειας Κοχλιακών Εμφυτευμάτων
Ανακοίνωση (227,3 KB), Συνοδευτικό 1 (647,6 KB)

27.4.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2015 ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Διακήρυξη (1178,1 KB), Συνοδευτικό 1 (31,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

6.5.2015 25/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΛΟΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Ανακοίνωση (379,3 KB)

30.4.2015 23/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Διακήρυξη (937 KB)

30.4.2015 23/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Ανακοίνωση (364,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

21.5.2015 Ν103 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ
Αρχείο (380,3 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

21.5.2015 Ν102 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (312,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

21.5.2015 Ν101 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ
Αρχείο (322,5 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

21.5.2015 Ν100 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (305,9 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

21.5.2015 N99 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (369,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

21.5.2015 ΚΣ33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CRYOABLATION
Αρχείο (319,7 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

21.5.2015 Μ40-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Αρχείο (316,5 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

20.5.2015 Μ39-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αρχείο (296 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

20.5.2015 Μ22-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ-ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΛΥΧΝΙΩΝ
Αρχείο (319,9 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

19.5.2015 Μ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
Αρχείο (336,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

19.5.2015 Μ37 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Αρχείο (297,6 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

19.5.2015 Μ36 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Αρχείο (299,9 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

19.5.2015 Μ35 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
Αρχείο (297,9 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

15.5.2015 Μ31-ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ
Αρχείο (364,4 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

13.5.2015 Γ48Ε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ
Αρχείο (355,5 KB), Συνοδευτικό 1 (20 KB)

13.5.2015 Γ28Ε ΤΡΙΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Αρχείο (299,1 KB), Συνοδευτικό 1 (20,5 KB)

28.4.2015 Μ17 - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (333,3 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<