Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

21.9.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση (78 KB)

20.9.2016 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Αρχείο (78 KB)

14.9.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ανακοίνωση (96 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

27.9.2016 ΚΣ75 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ (ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ)
Αρχείο (273,6 KB)

23.9.2016 ΚΣ74 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ (POREX)
Αρχείο (250,7 KB)

22.9.2016 ΚΣ73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Αρχείο (271,8 KB)

22.9.2016 ΚΣ72 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρχείο (626,3 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

22.9.2016 ΚΣ71 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Αρχείο (346,5 KB), Συνοδευτικό 1 (49,5 KB)

22.9.2016 ΚΣ70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Αρχείο (413,6 KB), Συνοδευτικό 1 (47,5 KB)

22.9.2016 ΚΣ69 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (391,8 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

21.9.2016 ΣΜ252 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΝΤΟΥΙ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΩΝ-ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΚΓ
Αρχείο (296,4 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

16.9.2016 Ν132 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΤΥΜΠΑΝΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΡΟΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ-ΜΑΣΚΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ-ΣΕΤ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΗΣ
Αρχείο (335,2 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

21.9.2016 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Κου. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ
Αρχείο (140,8 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<