Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

17.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/2017 ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ & ΣΟΧΟΥ
Ανακοίνωση (195,7 KB)

15.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

17.3.2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 20/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΕΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΚΑΙ ΚΥ Ν. ΜΑΔΥΤΟΥ & ΣΟΧΟΥ
Διακήρυξη (4283,4 KB), Συνοδευτικό 1 (36,9 KB), Συνοδευτικό 2 (31,8 KB)

17.3.2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ
Πρόσκληση (9960,8 KB)

15.3.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (cpv 79212100-4) ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ (2017 & 2018)
Αρχείο (18,9 KB)

13.3.2017 15_2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΕΡΙΩΝ
Πρόσκληση (848 KB)

10.3.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ
Ανακοίνωση (368,6 KB)

9.3.2017 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Πρόσκληση (2789,2 KB)

9.3.2017 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ- ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΔ
Ανακοίνωση (151 KB)

7.3.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (192 KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ- ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ)
Ανακοίνωση (368,2 KB)

7.3.2017 ΞΑΝΑ ΣΥΝΟΔ ΑΡΧΕΙΟ - 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (2014)
Αρχείο (10,3 KB)

7.3.2017 11_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (19774,7 KB), Συνοδευτικό 1 (29,3 KB), Συνοδευτικό 2 (12,4 KB)

7.3.2017 10_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (23186,6 KB), Συνοδευτικό 1 (30 KB), Συνοδευτικό 2 (15,6 KB)

7.3.2017 9_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17644 KB), Συνοδευτικό 1 (68,5 KB), Συνοδευτικό 2 (10,4 KB)

7.3.2017 4_2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Διακήρυξη (17651,6 KB), Συνοδευτικό 1 (68,5 KB), Συνοδευτικό 2 (10,3 KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2017 TRANDUSERS (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (175,6 KB)

7.3.2017 ΟΡΘΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 11/2017 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,8 KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2017 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤA ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174 KB)

7.3.2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 9/2017 ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΟΜΙΛΙΑΣ (ΠΠΥΦΥ 2014)
Ανακοίνωση (174,6 KB)

7.3.2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διακήρυξη (1496,4 KB), Συνοδευτικό 1 (14 KB)

6.3.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (1) ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΑΠΙΝΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόσκληση (839 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

7.3.2017 2η Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών - Αναλώσιμο Οφθαλμολογικό υλικό
Ανακοίνωση (211,4 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

20.3.2017 Διαπραγμάτευση προμήθειας Υγρού Οξυγόνου της 28.3.2017
Πρόσκληση (375,8 KB)

13.3.2017 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ 19/2017
Πρόσκληση (371 KB)

13.3.2017 ΔΙΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 18/2017
Πρόσκληση (353,8 KB)

13.3.2017 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17/2017
Πρόσκληση (382,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

28.3.2017 Μ 48- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (1346,9 KB), Συνοδευτικό 1 (58 KB)

28.3.2017 Μ 47- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (345 KB), Συνοδευτικό 1 (40 KB)

28.3.2017 ΚΣ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
Αρχείο (329,7 KB)

28.3.2017 Μ 46- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (447,9 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

28.3.2017 Μ 45- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (408,3 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

28.3.2017 Μ 44- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (649,5 KB), Συνοδευτικό 1 (46,5 KB)

27.3.2017 ΚΣ33 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (902,3 KB), Συνοδευτικό 1 (54,5 KB)

27.3.2017 Ν48 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ
Αρχείο (338,2 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

27.3.2017 Ν47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (369,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

27.3.2017 Ν46 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (374,7 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

27.3.2017 Ν45 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (376,1 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

27.3.2017 Ν44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (392,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34 KB)

27.3.2017 Ν43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (424,5 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

27.3.2017 Ν42 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (393 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

27.3.2017 Ν41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (419,3 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

27.3.2017 Μ 43- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (315,7 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

27.3.2017 Μ 42- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (432,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

27.3.2017 Μ 41- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (585,5 KB), Συνοδευτικό 1 (45,5 KB)

27.3.2017 Μ 40- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
Αρχείο (426 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

27.3.2017 Μ 39- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Αρχείο (366,3 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

22.3.2017 ΣΜ80 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ PEEP-ΣΥΣΤ. PATROL PUMP- ΣΑΚΚΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡ. -ΣΥΣΤ. ΣΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΣΤ.COMPAT COMBISET
Αρχείο (318,7 KB), Συνοδευτικό 1 (14,3 KB)

22.3.2017 ΣΜ78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΩΝ-ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ-ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αρχείο (315,3 KB), Συνοδευτικό 1 (13,9 KB)

22.3.2017 ΚΣ38 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑΣ
Αρχείο (513,1 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

22.3.2017 ΚΣ41 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΟΛΟΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗΣ
Αρχείο (264,3 KB)

22.3.2017 ΚΣ40 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΝΕΥΡΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Αρχείο (276,1 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

22.3.2017 ΚΣ39 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΕΥΡΟΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Αρχείο (264,8 KB)

22.3.2017 ΚΣ35 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗΣ
Αρχείο (312,7 KB), Συνοδευτικό 1 (38,5 KB)

22.3.2017 ΚΣ34 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΔΟΧΕΙΩΝ-ΣΠΌΓΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Αρχείο (291 KB), Συνοδευτικό 1 (53,5 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

13.3.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 1ου ΕΠΑΛ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
Αρχείο (160 KB)

2.3.2017 ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Κας ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αρχείο (195,6 KB)

Διαβουλεύσεις

28.3.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,7 KB)

28.3.2017 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ
Ανακοίνωση (211,5 KB)

27.3.2017 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ_ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΩΝ
Ανακοίνωση (235,9 KB)

23.3.2017 ΛΗΞΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ _ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ
Ανακοίνωση (235,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<