Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2313 303 774 & 789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr, Περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

14.3.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 7 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση (76,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

21.3.2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ
Διακήρυξη (308,5 KB)

21.3.2018 ΠΙΝΑΚΑΣ EXCEL ΕΙΔΩΝ
Διακήρυξη (17,8 KB)

21.3.2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΤΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Διακήρυξη (1240,4 KB)

5.3.2018 17/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (CPV 79212200-5)
Πρόσκληση (308,2 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

20.3.2018 προμήθεια “αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό” Διακ 15/2018 ΕΣΗΔΗΣ 54456
Διακήρυξη (141,5 KB)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

21.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Αρχείο (211,7 KB)

21.3.2018 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

16.3.2018 Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια φορητών συσκευών συγκόλλησης πλαστικών σωληνίσκων ασκών αίματος και παραγώγων, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Αίματος του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Ανακοίνωση (17,8 KB)

16.3.2018 Δημόσια Διαβούλευση για την προμήθεια σταθερών επιτραπέζιων συσκευών συγκόλλησης πλαστικών σωληνίσκων ασκών αίματος και παραγώγων, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Αίματος του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.
Ανακοίνωση (17,8 KB)

Ευχαριστήριες Επιστολές

13.3.2018 Ευχαριστήρια επιστολή
Αρχείο (83,1 KB)

8.3.2018 Ευχαριστήριες επιστολές
Αρχείο (106,7 KB), Αρχείο (106,7 KB)

7.3.2018 Ευχαριστήρια επιστολή
Αρχείο (122,5 KB)

7.3.2018 Ευχαριστήρια επιστολή
Αρχείο (92,5 KB)

Διαβουλεύσεις

23.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (211,9 KB)

23.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΙΣΚΩΝ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Ανακοίνωση (211,7 KB)

21.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,3 KB)

21.3.2018 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ
Ανακοίνωση (211,5 KB)

21.3.2018 2Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
Ανακοίνωση (211,3 KB)

20.3.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ
Ανακοίνωση (24,3 KB)

19.3.2018 ΛΗΞΗ 2ΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (176 KB)

13.3.2018 Ανακοίνωση_1ης Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών Αναλωσίμου Υλικού Αναλυτών Αερίων Αίματος με συνοδό εξοπλισμό.
Ανακοίνωση (212,5 KB)

8.3.2018 2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (211,8 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<