Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Εξάμηνη Πρακτική άσκηση Βοηθών Νοσηλευτών για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγελματος
Διαβάστε περισσότερα...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

15.4.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 9 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ανακοίνωση (75,5 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

9.4.2015 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΑΙΚ 21/2015
Διακήρυξη (653,2 KB)

8.4.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 21/2015 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΚΕΤΟΥ
Ανακοίνωση (369,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

24.4.2015 Γ47 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Αρχείο (391,5 KB), Συνοδευτικό 1 (23 KB)

23.4.2015 Γ46 ΑΝΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΙΑΛΕΣ ΑΕΡΙΩΝ
Αρχείο (223,7 KB), Συνοδευτικό 1 (23 KB)

23.4.2015 Ν79 ΕΡΕΥΝ ΑΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (349,7 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

23.4.2015 Ν78 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (350,3 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

23.4.2015 Ν70 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΛΙΕΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (322,8 KB)

20.4.2015 Γ34 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ανακοίνωση (402,6 KB), Συνοδευτικό 1 (11,5 KB)

20.4.2015 Γ44 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Αρχείο (351,9 KB), Συνοδευτικό 1 (22,5 KB)

20.4.2015 Γ28 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ
Αρχείο ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ, Συνοδευτικό 1 (11,5 KB)

20.4.2015 Γ28 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜ,ΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
Αρχείο (299,8 KB), Συνοδευτικό 1 (20,5 KB)

20.4.2015 Γ10 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Αρχείο (319 KB), Συνοδευτικό 1 (21 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<