Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:
2313 303 774 & 789
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ahepa.citizenadvoffice@n3.syzefxis.gov.gr, Περισσότερα...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 13.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 7 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
    Ανακοίνωση
  • 2.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
    Ανακοίνωση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2018 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
  • 2.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)14 Ιουνίου 2018
Παγκόσμια ημέρα εθελοντή Αιμοδότη


Εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη 2018 στην Θεσσαλονίκη

|   Πρόσκληση και πρόγραμμα εκδηλώσεων WBDD

|   Δελτίο τύπου WBDD

|   Για περισσότερα επισκευτείτε την σελίδα του Κέντρου Αίματος του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ


Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

13.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 7 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Ανακοίνωση (77 KB)

2.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Ανακοίνωση (549,2 KB), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1-2018 (708,4 KB), ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2018 (1445,2 KB), ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (130,5 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

12.7.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 44/2018 ΕΚΔΟΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΠΠΥΦΥ 2015)
Πρόσκληση (6280,6 KB)

2.7.2018 38/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MONITORS ΖΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Πρόσκληση (1798,1 KB)

28.6.2018 43_2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
Διακήρυξη (1525 KB), Συνοδευτικό 1 (11,1 KB)

28.6.2018 42_2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πρόσκληση (1323,5 KB)

28.6.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
Πρόσκληση ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

22.6.2018 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Ανακοίνωση (369,8 KB), Συνοδευτικό 1 (889,3 KB)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2.7.2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης (Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν. 4461/2017)
Ανακοίνωση (549,2 KB), ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 1-2018 (708,4 KB), ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ1 (1445,2 KB), ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (130,5 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

13.7.2018 Μ 170- ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΟΠΩΝ (αφορά ΜΕΘΑ)
Αρχείο (357 KB), Συνοδευτικό 1 (36 KB)

13.7.2018 ΚΣ59 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ
Αρχείο (378,9 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<