Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. n


AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

  • 21.8.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
    Ανακοίνωση

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

21.8.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση (77 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

9.8.2017 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 41553 - ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΔΙΑΚ 39/2017 ΤΗΣ 14-09-2017
Διακήρυξη (346 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

25.7.2017 Ηλεκτρον (43745) διαπραγμ της 22/8/2017 με αρ. πρόσκλ. 45/2017 ΕΣΗΔΗΣ 43745
Πρόσκληση (356,9 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

22.8.2017 ΣΜ194 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΦΑΡΥΓΓΙΚΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ-ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ
Αρχείο (313,7 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

22.8.2017 ΣΜ202 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (285,4 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

22.8.2017 ΣΜ201 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ CD-R-DVD-R-ΕΝΤΥΠΑ
Αρχείο (309,8 KB), Συνοδευτικό 1 (41,5 KB)

22.8.2017 ΣΜ200 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΠΙΝΙΔΩΣΗΣ-ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ HEMOCHRON-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΤ. ΦΙΛΜ ΔΕΡΜΑΤΟΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΘΩΡΑΚΑ-SODA LIME- CHLORHEXIDINE
Αρχείο (368,7 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

22.8.2017 ΣΜ199 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΠΛΕΥΡΟΔΕΣΙΑΣ- ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
Αρχείο (325,9 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

22.8.2017 ΣΜ198 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
Αρχείο (306,8 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

22.8.2017 ΣΜ197 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚOY ΥΛΙΚOY
Αρχείο (509,3 KB), Συνοδευτικό 1 (46 KB)

22.8.2017 ΣΜ196 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ AMBU--ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ-ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΩΝ
Αρχείο (340,3 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

22.8.2017 ΣΜ195 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ
Αρχείο (344,7 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

22.8.2017 ΣΜ193 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ-ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΞΕΩΝ
Αρχείο (364,3 KB), Συνοδευτικό 1 (44 KB)

22.8.2017 ΣΜ192 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ-ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ- ΣΦΥΓΜΟΜΑΝΟΜΕΤΡΩΝ-ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΛΗΨΕΩΣ ΚΕΝΟΥ
Αρχείο (350,7 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

22.8.2017 ΣΜ191 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΩΝ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ-ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ο2
Αρχείο (313,2 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

22.8.2017 ΣΜ190 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΓΩΝΙΩΝ-ΛΑΜΠΩΝ
Αρχείο (319,3 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

22.8.2017 ΣΜ189 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΒΑΛΒΙΔΩΝ PEEP-ΣΥΣΤ. PATROL PUMP- ΣΑΚΚΩΝ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡ. -ΣΥΣΤ. ΣΙΤΗΣΗΣ-ΣΥΣΤ.COMPAT COMBISET
Αρχείο (320,5 KB), Συνοδευτικό 1 (42,5 KB)

22.8.2017 ΚΣ83 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΡΑΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αρχείο (271,7 KB)

22.8.2017 ΚΣ82 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (337,3 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

22.8.2017 ΚΣ81 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Αρχείο (382,6 KB), Συνοδευτικό 1 (37,5 KB)

22.8.2017 ΚΣ80 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρχείο (671,6 KB), Συνοδευτικό 1 (44,5 KB)

21.8.2017 M123/2017 ΕΠΑΝΗΠΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Αρχείο (448,5 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

18.8.2017 ΣΜ188 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (317,2 KB), Συνοδευτικό 1 (15,7 KB)

18.8.2017 ΣΜ187 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ-ΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ-ΤΥΜΠΑΝΩΝ
Αρχείο (361,2 KB), Συνοδευτικό 1 (17,5 KB)

18.8.2017 ΣΜ186 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (418,8 KB), Συνοδευτικό 1 (17,4 KB)

18.8.2017 ΣΜ185 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ-ΓΡΑΦΙΤΩΝ
Αρχείο (454,7 KB), Συνοδευτικό 1 (18,8 KB)

18.8.2017 ΣΜ184 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ-ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ-ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (302,8 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

18.8.2017 ΣΜ183 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ
Αρχείο (300 KB), Συνοδευτικό 1 (41 KB)

18.8.2017 ΣΜ182 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ-ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ-ΣΩΛΗΝΩΝ CPAP- ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ-ΚΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Αρχείο (345,5 KB), Συνοδευτικό 1 (43,5 KB)

18.8.2017 ΣΜ181 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΩΝ-ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ-ΦΙΛΤΡΩΝ-ΣΕΤ ΑΣΚΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ
Αρχείο (316 KB), Συνοδευτικό 1 (42 KB)

18.8.2017 ΣΜ180 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
Αρχείο (345,7 KB), Συνοδευτικό 1 (43 KB)

18.8.2017 Ν132 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (332 KB), Συνοδευτικό 1 (32 KB)

18.8.2017 Ν131 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ
Αρχείο (368,8 KB), Συνοδευτικό 1 (33,5 KB)

18.8.2017 Ν130 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (306 KB), Συνοδευτικό 1 (31,5 KB)

18.8.2017 Ν129 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (353,5 KB), Συνοδευτικό 1 (38 KB)

18.8.2017 Ν128 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (350,5 KB), Συνοδευτικό 1 (32,5 KB)

18.8.2017 Ν127 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
Αρχείο (407,9 KB), Συνοδευτικό 1 (35 KB)

17.8.2017 Ν119 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (351,1 KB), Συνοδευτικό 1 (37,5 KB)

17.8.2017 Ν126 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ
Αρχείο (533,6 KB), Συνοδευτικό 1 (35,5 KB)

17.8.2017 Ν125 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΡΑΠΤΙΚΗΣ-ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ
Αρχείο (299 KB), Συνοδευτικό 1 (31 KB)

17.8.2017 Ν124 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (330,7 KB), Συνοδευτικό 1 (38 KB)

17.8.2017 Ν123 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΥΧΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Αρχείο (300,3 KB), Συνοδευτικό 1 (30,5 KB)

17.8.2017 Ν122 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΣΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Αρχείο (310,8 KB), Συνοδευτικό 1 (31 KB)

17.8.2017 Ν121 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΕΛΟΝΕΣ)
Αρχείο (330,5 KB), Συνοδευτικό 1 (31,5 KB)

17.8.2017 Ν120 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΓΑΖΑ)
Αρχείο (301,7 KB), Συνοδευτικό 1 (31 KB)

17.8.2017 Ν118 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (364,5 KB), Συνοδευτικό 1 (33 KB)

17.8.2017 Ν117 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (320,7 KB), Συνοδευτικό 1 (31 KB)

10.8.2017 ΣΤ44 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (371,2 KB), Συνοδευτικό 1 (39,5 KB)

10.8.2017 ΣΤ43 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΩΝ-ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ-ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ-ΟΔΗΓΩΝ ΕΝΔΟΤΡ
Αρχείο (475,8 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<