Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδας, δυναμικότητας 680 οργανικών κλινών, που καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα των ειδικοτήτων της Ιατρικής και της Ψυχιατρικής επιστήμης. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) το οποίο υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ως ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.


ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Αναμένεται η λίστα των επιλεγμένων σπουδαστών...

AHEPA, a pioneer to medical tourism

The University Hospital of AHEPA in Thessaloniki with renowned universally accepted Clinics, and highly educated medical and nursing stuff, has made great moves towards medical tourism. Read more...

Νέα - Ανακοινώσεις:

 • Φωτογραφίες απο την εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτική πίτας
 • 27.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Ανακοίνωση
 • 24.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
  Αρχείο
 • 14.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής
  Ανακοίνωση
 • 14.8.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής,
  Ανακοίνωση
 • 14.8.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής
  Ανακοίνωση
 • 19.8.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 19.08.2015 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
  Αρχείο

Ιατρικός Τουρισμός Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑΓΕΝΙΚΑ

27.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Ανακοίνωση (40,2 KB)

24.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 10 ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Αρχείο (76 KB)

14.8.2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής
Ανακοίνωση (37,7 KB)

14.8.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 πμ σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής,
Ανακοίνωση (37,6 KB)

14.8.2015 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ανακοινώνουμε ότι στις 17 Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ., σε αίθουσα του Τμήματος Πληροφορικής
Ανακοίνωση (40,4 KB)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

26.8.2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 54/2015 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΗΜ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07.09.2015, ΗΜ. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ: 08.09.2015
Διακήρυξη (9696,4 KB), Συνοδευτικό 1 (58,5 KB)

26.8.2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 54/2015 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΠΠΥΦΥ 2013, 30.000€, ΗΜ.ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 07.09.2015
Ανακοίνωση (278,2 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη χάρτου καθαριότητας σε ρολά και φύλλα
Διακήρυξη (393,9 KB), Συνοδευτικό 1 (12,1 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφών για μωρά
Διακήρυξη (439,8 KB), Συνοδευτικό 1 (13,8 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) επιτραπέζιας ψηφιακής φυγόκεντρου
Διακήρυξη (526 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δυο (2) ψυγείων αίματος 4ο C και δύο (2) καταψυκτών πλάσματος -30ο C
Διακήρυξη (541,5 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας σε είδη χάρτου καθαριότητας σε ρολά και φύλλα
Ανακοίνωση (244,9 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, για ανάδειξη χορηγητών προμήθειας τροφών για μωρά
Ανακοίνωση (225,3 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια δυο (2) ψυγείων αίματος 4ο C και δύο (2) καταψυκτών πλάσματος -30ο C.
Ανακοίνωση (324,1 KB)

21.8.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μίας (1) επιτραπέζιας ψηφιακής φυγόκεντρου
Ανακοίνωση (324,5 KB)

ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

21.8.2015 Τακτικός ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για την ανάδειξη εργολάβου παροχής υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης
Ανακοίνωση (227,6 KB), Συνοδευτικό 1 (777,3 KB)

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

28.8.2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΔΙΑΚ 60-2015
Διακήρυξη (700,9 KB), Συνοδευτικό 1 (224,2 KB), Συνοδευτικό 2 (13,6 KB)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

31.8.2015 N131 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Αρχείο (326,6 KB), Συνοδευτικό 1 (34,5 KB)

31.8.2015 Ν135 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (415,5 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

31.8.2015 Ν134 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (450,9 KB), Συνοδευτικό 1 (38 KB)

31.8.2015 Ν133 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρχείο (411 KB), Συνοδευτικό 1 (37 KB)

28.8.2015 ΣΜ31 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ
Αρχείο (322,8 KB), Συνοδευτικό 1 (27,5 KB)

27.8.2015 ΣΜ28 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (407,7 KB), Συνοδευτικό 1 (29,5 KB)

27.8.2015 ΣΜ29 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (318,3 KB), Συνοδευτικό 1 (26,5 KB)

26.8.2015 ΣΜ27 ΕΡΕΥΝ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (367,1 KB), Συνοδευτικό 1 (28 KB)

26.8.2015 ΣΜ26 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (340,4 KB), Συνοδευτικό 1 (27 KB)

26.8.2015 ΣΜ25 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Αρχείο (401,2 KB), Συνοδευτικό 1 (29,5 KB)

19.8.2015 ΣΜ21 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ LASER
Αρχείο (313,3 KB), Συνοδευτικό 1 (40,5 KB)

5.8.2015 ΣΜ11 ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αρχείο (292,9 KB), Συνοδευτικό 1 (26 KB)

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

19.8.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 19.08.2015 ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΗ Β΄ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
Αρχείο (520,5 KB)

>> Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια <<